Menu

Vtáky v záhradách a sadoch - škodce alebo záchrancovia úrody?

Vrabec poľný Passer montanus

Obsah článku

Patria vtáci do záhrady? Viacerí záhradkári a majitelia sadov ktorým obrovské kŕdle operencov pravidelne “pomáhajú” oberať úrodu zrejme majú na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Rola vtáctva v procese pestovania kultúrnych plodín je ale väčšia než si väčšina ľudí uvedomuje. Aj keď sa nejedná o opeľovače, bez našich operených pomocníkov by sme toho veľa nedopestovali.

Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Straty na úrode v podobe obratej čerešne alebo vyďobaných semien sú jednoducho kvantifikovateľné. S výpočtom množstva úrody ktorá sa urodí práve vďaka vtáctvu už ten výpočet taký jednoduchý nie je. Dnes už ale vieme, že škody na vypestovanej úrode sú zanedbateľné v porovnaní s množstvom úrody ktorú sme schopní vypestovať vďaka biologickej rovnováhe ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú práve hmyzožravé vtáky. A že bez vtákov by sme sa pri pestovaní svojej obživy jednoducho nezaobišli. Za tento poznatok vďačíme najmä Číne, ktorá zaň zaplatila životmi desiatok miliónov svojich občanov ktorí pomreli v dôsledku hladomoru spôsobeného ekologickou katastrofou na ktorej počiatku stálo hubenie vrabcov.

Vtáky v záhrade

Vtáky časť úrody požerú ako škodce, ale časť úrody zachránia pred žravým hmyzom ako užitočné živočíchy. Pre súčasné zachovanie úrody aj výhod ktoré prítomnosť vtákov v záhrade zabezpečuje sa oplatí chrániť len jednotlivé skupiny rastlín, aj to len v dobe keď sú požerom najviac ohrozené—v čase klíčenia semien a tvorby plodov. Väčšinu roka tak môže záhrada benefitovať z ich užitočných funkcií ktorými sú redukcia populácií hmyzu a hojenie pôdy svojimi exkrementami. Vtáčí trus je štandardné hnojivo ktoré je základom väčšiny bežne predávaných hnojív.

Záleží aj od toho o aký konkrétny druh vtákov sa jedná a ich životného štýlu. Jednotlivo alebo v pároch žijúce vtáky veľa škody na úrode spôsobiť nedokážu a ich prítomnosť v záhrade je skôr príjemným spestrením. Ochrana rastlín je potrebná len voči druhom pohybujúcim sa v kŕdľoch.

Spolupráca okrasných a úžitkových záhradkárov

Čím je rozdiel z pohľadu poskytovanej potravy medzi ovocnými sadmi a úžitkovými záhradami v porovnaní s okolitou vegetáciou výraznejší, tým skôr vtáky tieto miesta nájdu a tým väčšie škody na nich spôsobia. V nových prímestských oblastiach kde väčšinu územia tvoria spevnené plochy, trávniky a monokultúrne živé ploty vtáctvo veľa potravy nenájde. Ovocný sad aj úžitkový záhon s množstvom šťavnatej zeleniny a farebných plodov sú v takomto prostredí pre vtáky veľmi výrazné a záhradkár sa nestačí čudovať, koľko hladných krkov mu hneď z rána v záhrade pristane. V spolupráci s okrasnými záhradkármi by bolo možné tento kontrast zredukovať. Množstvo okrasných rastlín zároveň produkuje semená a bobule. Niektoré sú dokonca okrasné plodmi ktoré vtáky obľubujú. Okrasné záhrady tak majú možnosť pokryť produkciu veľkej časti bylinnej potravy ktorú vtáky potrebujú na prežitie. Stačí trebárs časť nepoužívaného trávnika vysiať bylinným porastom či nízkymi kríkmi, odkvitnuté časti rastlín obsahujúce semená ostrihať až na jar, jednoliaty živý plot spestriť výsadbou krov ktoré kvitnú a produkujú rôzne bobule, ponechať si v záhrade starú splanenú slivku aj keď tá už má svoje najlepšie časy dávno za sebou a podobne.

Príklady rastlín vhodných pre jedlý (pre vtáky) plot

 • Baza čierna Sambucus nigra
 • Brečtan popínavý Hedera helix
 • Bršlen európsky Euonymus europaeus
 • Cezmína Ilex
 • Čremcha strapcovitá Prunus padus
 • Drieň obyčajný Cornus mas
 • Hloh Crataegus
 • Kalina obyčajná Viburnum opulus
 • Muchovník lamarkov Amelanchier lamarckii
 • Pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia
 • Plamienok plotný Clematis vitalba
 • Skalník Cotoneaster
 • Trnka obyčajná Prunus spinosa
 • Vtáčí zob Ligustrum vulgare
Baza čierna Sambucus nigra
Baza čierna Sambucus nigra
Brečtan popínavý Hedera helix
Brečtan popínavý Hedera helix
Bršlen európsky Euonymus europaeus
Bršlen európsky Euonymus europaeus
Cezmína Ilex
Cezmína Ilex
Čremcha strapcovitá Prunus padus
Čremcha strapcovitá Prunus padus
Drieň obyčajný Cornus mas
Drieň obyčajný Cornus mas
Hloh obyčajný Crataegus Laevigata
Hloh obyčajný Crataegus Laevigata
Kalina obyčajná Viburnum opulus
Kalina obyčajná Viburnum opulus
Muchovník Amelanchier
Muchovník Amelanchier
Pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia
Pavinič päťlistý Parthenocissus quinquefolia
Plamienok plotný Clematis vitalba
Plamienok plotný Clematis vitalba
Skalník Cotoneaster
Skalník Cotoneaster
Trnka obyčajná Prunus spinosa
Trnka obyčajná Prunus spinosa
Vtáčí zob Ligustrum vulgare
Vtáčí zob Ligustrum vulgare

Súvisiace články