Menu

Kto u nás rastie (Mini botanická záhrada)

Rôzne rastliny poskytujú potravu a útočište rôznym živočíchom. Každý druh priláka do záhrady iné škodce, ale zároveň aj iných predátorov ktoré ich udržia pod kontrolou. Jedným zo spôsobov ako záhradu obrniť voči útokom škodcov a chorôb je diverzifikovaná výsadba.