Menu

Záhradnícke práce

Záhradnícke práce

Výsadba drevín

Výsadba okrasných aj úžitkových stromov a krov. Ideálne na jeseň alebo na jar. Zabezpečenie stromov proti vyvráteniu vetrom ich ukotvením. V prípade potreby povýsadbový rez.

Rez ovocných aj okrasných drevín

  • Povýsadbový rez: Zabezpečí dobrý štart do života novovysadenému ovocnému stromčeku jeho správnym rozvetvením.
  • Tvarovací rez: Založenie zdravej koruny dôležité z estetického aj z funkčného hľadiska. Správne postavenie konárov zabezpečí stabilitu stromu v jeho neskoršom veku ktorá je v záhradách dôležitá z pohľadu bezpečnosti. Správne rozloženie konárov zabezpečí dostatok svetla v celej korune, tým pádom aj bohatšie kvitnutie a vyššiu úrodu.
  • Udržiavací rez: Udržanie správne vytvarovanej koruny v dobrom stave odstraňovaním chorých, poškodených a problematických konárov ktoré môžu neskôr korunu prehustiť.
  • Presvetľovací rez: Ošetrenie koruny stromu alebo kríku pri ktorých bol zanedbaný udržiavací rez a dochádza k znižovaniu plodnosti a zdravotným problémom v dôsledku nedostatku svetla v spodných a vnútorných častiach koruny.
  • Zmladzovací rez: Omladenie starých drevín za účelom predĺženia ich života a zvýšenia plodnosti.

Výsadba a údržba živých plotov

Komplexná starostlivosť o živé ploty z listnatých aj ihličnatých drevín. Od prípravy plochy a pôdy, cez výsadbu a tvarovací rez až po každoročný udržiavací rez a riešenie prípadných problémov.

Výsev a výsadba bylinných porastov

Pokrytie väčších plôch bylinným porastom výsadbou trvaliek, výsevom letničiek alebo kombinácia obidvoch typov rastlín.

Zakladanie trávnikov

  • Príprava plochy: Odstránenie pôvodného porastu, dovoz vrchnej vrstvy kvalitnej ornice a vyrovnanie plochy.
  • Výsev trávnej zmesi alebo pokládka trávneho koberca.

Upratovacie práce v záhrade

Odpratávanie lístia, čistenie prerastených záhrad a zaburinených plôch. Podľa potreby buď mechanicky alebo ručne.

Odvoz a ekologická likvidácia záhradného odpadu

Zabezpečenie odvozu zrezaných konárov a iného záhradného odpadu na ďalšie zhodnotenie v kompostárni. Menšie objemy vlastným autom, väčšie objemy zabezpečením nákladného auta s kontajnerom.