Menu

Huby (Fungi)

Smrčok jedlý Morchella esculenta
Smrčok jedlý Morchella esculenta
Vrtidlovka mäsitá Ascocoryne sarcoides
Vrtidlovka mäsitá Ascocoryne sarcoides
Klanolupeňovka obyčajná Schizophyllum commune
Klanolupeňovka obyčajná Schizophyllum commune
Hnojník ozdobný Parasola plicatilis
Hnojník ozdobný Parasola plicatilis
Hnojník ligotavý Coprinellus micaceus
Hnojník ligotavý Coprinellus micaceus
Hnojník Coprinellus
Hnojník Coprinellus
Hnojník Coprinopsis
Hnojník Coprinopsis
Hnojník Coprinellus
Hnojník Coprinellus
Tmavuľka Melanoleuca
Tmavuľka Melanoleuca
Muchotrávka končistá Amanita virosa
Muchotrávka končistá Amanita virosa
Pečiarka dvojvýtrusná Agaricus bisporus
Pečiarka dvojvýtrusná Agaricus bisporus
Drobuľka Candolleova Psathyrella candolleana
Drobuľka Candolleova Psathyrella candolleana
Kapucňovec útly Conocybe tenera
Kapucňovec útly Conocybe tenera
Pevník chlpatý Stereum hirsutum
Pevník chlpatý Stereum hirsutum
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby v záhrade
Huby pod mikroskopom
Huby pod mikroskopom
Huby pod mikroskopom
Huby pod mikroskopom