Menu

Motýle (Lepidoptera)

Babôčka bodliaková Vanessa cardui
Babôčka bodliaková Vanessa cardui
Súmračník slezový Carcharodus alceae
Súmračník slezový Carcharodus alceae
Vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius
Vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius
Vidlochvost feniklový Papilio machaon
Vidlochvost feniklový Papilio machaon
Mramorovka obyčajná Acronicta rumicis
Mramorovka obyčajná Acronicta rumicis
Mlynárik kapustový Pieris brassicae
Mlynárik kapustový Pieris brassicae
Mlynárik kapustový Pieris brassicae
Mlynárik kapustový Pieris brassicae
Mlynárik repkový Pieris napi
Mlynárik repkový Pieris napi
Vidlochvost feniklový Papilio machaon
Vidlochvost feniklový Papilio machaon
Babôčka pŕhľavová Aglais urticae
Babôčka pŕhľavová Aglais urticae
Babôčka pŕhľavová Aglais urticae
Babôčka pŕhľavová Aglais urticae
Očkáň lúčny Maniola jurtina
Očkáň lúčny Maniola jurtina
Mora kelová Lacanobia oleracea
Mora kelová Lacanobia oleracea
Mora kelová Lacanobia oleracea
Mora kelová Lacanobia oleracea
Mora bavlníková Helicoverpa armigera
Mora bavlníková Helicoverpa armigera
Mora prvosienková Noctua comes
Mora prvosienková Noctua comes
Mora prvosienková Noctua comes
Mora prvosienková Noctua comes
Spriadač štiavcový Phragmatobia fuliginosa
Spriadač štiavcový Phragmatobia fuliginosa
Mramorovka obyčajná Acronicta rumicis
Mramorovka obyčajná Acronicta rumicis
Lišajníkovec žltohlavý Eilema caniola
Lišajníkovec žltohlavý Eilema caniola
Stužkavec vŕbový Cotocala elekta
Stužkavec vŕbový Cotocala elekta
Stužkavec pupencový Tyta luctuosa
Stužkavec pupencový Tyta luctuosa
Sivkavec rožcový Panemeria tenebrata
Sivkavec rožcový Panemeria tenebrata
Hrotokrídlovec šalátový Triodia sylvina
Hrotokrídlovec šalátový Triodia sylvina
Kôrovka trnková Peribatodes rhomboidaria
Kôrovka trnková Peribatodes rhomboidaria
Húsenica
Húsenica
Húsenica
Húsenica
Húsenica
Húsenica
Kukla
Kukla