Menu

Dvojkrídlovce (Diptera)

Mušica marcová Bibio marci
Mušica marcová Bibio marci
Pestrica sršňovitá Volucella zonaria
Pestrica sršňovitá Volucella zonaria
Pestrica Eupeodes luniger
Pestrica Eupeodes luniger
Pestrica pruhovaná Episyrphus balteatus
Pestrica pruhovaná Episyrphus balteatus
Pestrica Helophilus pendulus
Pestrica Helophilus pendulus
Pestrica Syrphidae
Pestrica Syrphidae
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Larva pestrice
Trúdovka obyčajná Eristalis tenax
Trúdovka obyčajná Eristalis tenax
Trúdovka obyčajná Eristalis tenax
Trúdovka obyčajná Eristalis tenax
Chlpačka veľká Bombylius major
Chlpačka veľká Bombylius major
Bzučivka obyčajná Calliphora vicina
Bzučivka obyčajná Calliphora vicina
Bzučivka zelená Lucilia sericata
Bzučivka zelená Lucilia sericata
Bzučivka zelená Lucilia sericata
Bzučivka zelená Lucilia sericata
Bzučivka múrová Pollenia rudis
Bzučivka múrová Pollenia rudis
Mucha domáca Musca domestica
Mucha domáca Musca domestica
Mucha
Mucha
Temnuška čiernonohá Platystoma seminationis
Temnuška čiernonohá Platystoma seminationis
Tipuľa bahenná Tipula paludosa
Tipuľa bahenná Tipula paludosa
Tipuľa bahenná Tipula paludosa
Tipuľa bahenná Tipula paludosa