Menu

Dizajn a realizácia permakultúrnych záhrad

Práca v permakultúrnej záhrade

Prečo permakultúrna záhrada?

Lúčne kvety
Lúčne kvety

Zdravšie prostredie

Každý komu zdravie a psychická pohoda nie sú ľahostajné, sa snaží tráviť čo najviac času v zdravom prírodnom prostredí. Permakultúrna záhrada takýmto prostredím jednoznačne je. A na rozdiel od divočiny kdesi za horizontom, ju Vy a Vaša rodina môžete mať rovno za oknom.

Bohatá úroda
Bohatá úroda

Perspektívna investícia

Budovanie novej alebo prestavba staršej záhrady nemusí byť lacná, ani jednoduchá záležitosť. Ale zabehnutá permakultúrna záhrada počiatočnú investíciu a námahu vráti. Zabezpečia to znížené náklady na údržbu a riešenie problémov s chradnúcimi rastlinami, polievanie, boj s burinou a škodcami.

Včela
Včela

Ekologická funkcia

Jeden strom či malá záhradka svet nespasia. Sú to len zrnká ryže. Ale každé jedno zrnko rovnakou mierou rozhoduje o tom či sa nakoniec najeme, alebo nie. Etická starostlivosť o svoj kúsok Zeme je niečím, na základe čoho raz svojim vnúčatám môžeme povedať: “Aj ja som pomáhal/a zachrániť svet!”

Záhradník
Záhradník

Začať sa dá kdekoľvek

O každú záhradu alebo jej časť sa môžeme starať permakultúrne. Aj keď táto nikdy nebola dizajnovaná ani vybudovaná s využitím permakultúrnych princípov. Každému sa tak otvára priestor na experimentovanie a cielené zmeny vedúce k väčšej úrode, lepšie využitému priestoru, menej náročnej údržbe, vyššej odolnosti rastlín voči suchu a podobne.

Obhliadka

Vytýčenie cieľov a zameranie

Pred samotným plánovaním záhrady je potrebné stanoviť ciele. Od vytýčených cieľov sa následne bude odvíjať dizajn záhrady. Ak záhrada slúži na relax, cieľom môže byť napríklad záhrada v ktorej neustále niečo kvitne. Ak je do záhrady pekný výhľad z interiéru, cieľom môže byť záhrada zaujímavá aj počas zimných mesiacov. Ak je záhrada využívaná len počas víkendov, cieľom môže byť odolnosť voči suchu aby rastliny vydržali celý pracovný týždeň bez polievania. Ak sa záhrada nachádza v hustej zástavbe, cieľom môže byť vytvorenie súkromia.

Zameranie zahŕňa pozemok, jeho orientáciu na svetové strany, zatienenie, výhľady, existujúce prvky záhrady ktorými sú stavby, stromy a podobne. Tieto faktory tiež ovplyvňujú výsledný návrh.

Dizajn

Grafický návrh a dokumentácia k projektu

Grafický návrh obsahuje výsadbový plán a rozmiestnenie nových prvkov záhrady. Zohľadňuje ciele a faktory špecifické pre daný projekt. Dokumentácia obsahuje ďalšie informácie potrebné pri realizácii, údržbe a cenovú kalkuláciu.

Vôbec sa pritom nemusí jednať o novozaloženú záhradu. Každá záhrada má obrovský, často nevyužitý potenciál ktorý čaká na svoje objavenie.

Realizácia

Terénne úpravy, výstavba, výsadba...

Po odsúhlasení dizajnu sa môže pristúpiť k realizácii. Pre ľudí ktorí majú veľa voľného času, záhradkárov, kutilov a ľudí ktorí sa radi zapotia môže byť najvhodnejšia realizácia svojpomocne podľa grafického návrhu, dokumentácie, prípadne aj priebežných konzultácií. Ďalšou možnosťou je realizácia na kľúč alebo hocičo medzi tým.

Údržba

Starostlivosť o hotovú záhradu

Množstvo potrebnej údržby záhrady závisí od dizajnu aj od spôsobu používania. Je možné naprojektovať záhradu vyžadujúcu minimum starostlivosti aj záhradu v ktorej je čo robiť počas celého roka.

Záhrada je živý organizmus, podlieha preto zmenám ktoré časom môžu vyžadovať zmenu vo výsadbe. Ani používanie hotovej záhrady nemusí byť nemenné. Napríklad zakomponovanie úžitkových rastlín do okrasnej záhrady je možné spraviť aj dodatočne.