Slez lesný Malva sylvestris
Slez lesný Malva sylvestris

Cieľom projektu Rewilders je obnova prírody. Tomu zodpovedá aj zameranie v oblasti tvorby záhrad. Vôbec sa pritom nemusí jednať o vytvorenie pre človeka nepriechodnej džungle rastlín. Práve naopak. Záhrady vytvorené a spravované v súlade s ekologickými a etickými princípami známe aj ako permakultúrne záhrady sú výhodné obojstranne - pre prírodu aj pre ľudí ktorí ich využívajú. Časovo aj finančne náročné hnojenie, boj s burinou, škodcami a prírodnými živlami ktoré sú súčasťou starostlivosti o väčšinu súčasných záhrad sú v ekozáhrade nahradené prirodzenými prírodnými procesmi a premyslenou ochranou pred nepriazňou počasia. Prostriedky a čas ktoré by inak museli byť venované na boj s prírodou je tak v ekozáhrade možné využiť aj užitočnejšie a príjemnejšie.

Obhliadka

Vytýčenie cieľov a zameranie

Pred samotným plánovaním záhrady je potrebné stanoviť ciele. Od vytýčených cieľov sa následne bude odvíjať dizajn záhrady. Ak záhrada slúži na relax, cieľom môže byť napríklad záhrada v ktorej neustále niečo kvitne. Ak je do záhrady pekný výhľad z interiéru, cieľom môže byť záhrada zaujímavá aj počas zimných mesiacov. Ak je záhrada využívaná len počas víkendov, cieľom môže byť odolnosť voči suchu aby rastliny vydržali celý pracovný týždeň bez polievania. Ak sa záhrada nachádza v hustej zástavbe, cieľom môže byť vytvorenie súkromia.

Zameranie zahŕňa pozemok, jeho orientáciu na svetové strany, zatienenie, výhľady, existujúce prvky záhrady ktorými sú stavby, stromy a podobne. Tieto faktory tiež ovplyvňujú výsledný návrh.

Dizajn

Grafický návrh a dokumentácia k projektu

Grafický návrh obsahuje výsadbový plán a rozmiestnenie nových prvkov záhrady. Zohľadňuje ciele a faktory špecifické pre daný projekt. Dokumentácia obsahuje ďalšie informácie potrebné pri realizácii, údržbe a cenovú kalkuláciu.

Vôbec sa pritom nemusí jednať o novozaloženú záhradu. Každá záhrada má obrovský, často nevyužitý potenciál ktorý čaká na svoje objavenie.

Realizácia

Terénne úpravy, výstavba, výsadba...

Po odsúhlasení dizajnu sa môže pristúpiť k realizácii. Pre ľudí ktorí majú veľa voľného času, záhradkárov, kutilov a ľudí ktorí sa neboja zapotiť a zašpiniť môže byť najvhodnejšia realizácia svojpomocne podľa grafického návrhu, dokumentácie, prípadne aj priebežných konzultácií. Ďalšou možnosťou je realizácia na kľúč alebo hocičo medzi tým.

Údržba

Starostlivosť o hotovú záhradu

Množstvo potrebnej údržby záhrady závisí od dizajnu aj od spôsobu používania. Je možné naprojektovať záhradu vyžadujúcu minimum starostlivosti aj záhradu v ktorej je čo robiť počas celého roka.

Záhrada je živý organizmus, podlieha preto zmenám ktoré časom môžu vyžadovať zmenu vo výsadbe. Ani používanie hotovej záhrady nemusí byť nemenné. Napríklad zakomponovanie úžitkových rastlín do okrasnej záhrady je možné spraviť aj dodatočne.