Menu

Naša ekozáhrada

Náš vlastný ekozáhradný výskumný projekt. Akutálne v procese výstavby. Miesto kde sa vyvíjajú, overujú a testujú nové produkty a postupy pri starostlivosti o pôdny, vodný aj nadzemný ekosystém.

Jún '18

Jún '18

August '18

August '18

Júl '19

Júl '19

August '19

August '19

September '19

September '19

Apríl '20

Apríl '20

Máj '20

Máj '20

Júl '20

Júl '20

August '20

August '20

Október '20

Október '20

December '20

December '20

Január '21

Január '21

Február '21

Február '21

Apríl '21

Apríl '21

Máj '21

Máj '21

Jún '21

Jún '21

August '21

August '21

September '21

September '21

December '21

December '21

Január '22

Január '22

Máj '22

Máj '22

September '22

September '22

December '22

December '22

Január '23

Január '23

Apríl '23

Apríl '23

September '23

September '23

November '23

November '23

Bežia tu krátkodobé aj niekoľkoročné dlhodobé testy zamerané na zlepšenie úrodnosti pôdy bez použitia umelých hnojív; boj proti škodcom, chorobám a burine bez použitia pesticídov, fungicídov a herbicídov; zvýšenie odolnosti ekosystému pomocou zvýšenia diverzity rastlín, živočíchov aj mikroorganizmov a mnohé ďalšie. Zároveň tu prebieha výstavba menších stavieb zameraných na multifunkčnosť a čo najefektívnejšie využitie obmedzeného priestoru.

Novinky z našej záhrady