Menu

Kto u nás býva (Mikro ZOO)

Diverzita je základom zdravého ekosystému. Platí to pre rastliny aj živočíchy. Rastliny vieme vysadiť. So živočíchmi je to trocha komplikovanejšie. Takmer všetky musia prísť sami. Druhová pestrosť obyvateľov záhrady je preto dobrým indikátorom jej celkového zdravia a rozmanitosti biotopov ktoré ponúka.