Menu

Červy a mäkkýše (Annelida, Mollusca)

Slimák záhradný Helix pomatia
Slimák záhradný Helix pomatia
Páskovka hájna Cepaea nemoralis
Páskovka hájna Cepaea nemoralis
Jantárovka žltá Succinea putris
Jantárovka žltá Succinea putris
Slimák meňavý Cepaea hortensis
Slimák meňavý Cepaea hortensis
Slimák meňavý Cepaea hortensis
Slimák meňavý Cepaea hortensis
Slizniak veľký Limax maximus
Slizniak veľký Limax maximus
Slizniak hnedý Arion fuscus
Slizniak hnedý Arion fuscus
Vajíčka
Vajíčka
Dážďovka zemná Lumbricus terrestris
Dážďovka zemná Lumbricus terrestris
Dážďovka hnojná Eisenia fetida
Dážďovka hnojná Eisenia fetida