Menu

Chrobáky (Coleoptera)

Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Chrústovec pšeničný Anisoplia austriaca
Chrústovec pšeničný Anisoplia austriaca
Roháč veľký Lucanus cervus
Roháč veľký Lucanus cervus
Vrzúnik úzkoštíty Agapanthia villosoviridescens
Vrzúnik úzkoštíty Agapanthia villosoviridescens
Fuzáč čierny Dorcadion aethiops
Fuzáč čierny Dorcadion aethiops
Fuzáč fialový Callidium violaceum
Fuzáč fialový Callidium violaceum
Fuzáč kvetový Stenurella melanura
Fuzáč kvetový Stenurella melanura
Fuzáč Neoclytus acuminatus
Fuzáč Neoclytus acuminatus
Fuzáč Chlorophorus varius
Fuzáč Chlorophorus varius
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Liskavka dúhová Chrysolina fastuosa
Liskavka dúhová Chrysolina fastuosa
Liskavka dúhová Chrysolina fastuosa
Liskavka dúhová Chrysolina fastuosa
Kováčik červenobruchý Athous haemorrhoidalis
Kováčik červenobruchý Athous haemorrhoidalis
Kováčik
Kováčik
Pestroš včelí Trichodes apiarius
Pestroš včelí Trichodes apiarius
Pestroš včelí Trichodes apiarius
Pestroš včelí Trichodes apiarius
Hrobárik obyčajný Acronicta rumicis
Hrobárik obyčajný Acronicta rumicis
Vrbinár hladký Clytra laeviuscula
Vrbinár hladký Clytra laeviuscula
Utekáčik Harpalus affinis
Utekáčik Harpalus affinis
Stehenáč Oedemera
Stehenáč Oedemera
Stehnáč Oedemera nobilis
Stehnáč Oedemera nobilis
Drobčík smrdnutý Ocypus olens
Drobčík smrdnutý Ocypus olens
Bradavičník Malachius bipustulatus
Bradavičník Malachius bipustulatus
Kohútik pestrý Oulema melanopus
Kohútik pestrý Oulema melanopus
Nosáčik
Nosáčik
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Chrústik letný Amphimallon majale
Chrústik letný Amphimallon majale
Bystruška menivá Carabus scheidleri
Bystruška menivá Carabus scheidleri
Larva bystrušky
Larva bystrušky
Snehuľčík obyčajný Cantharis rustica
Snehuľčík obyčajný Cantharis rustica
Snehuľčík Cantharis livida
Snehuľčík Cantharis livida
Snehuľčík Cantharis rufa
Snehuľčík Cantharis rufa
Májka fialová Meloe violaceus
Májka fialová Meloe violaceus
Vajíčka peniarky Cercopis
Vajíčka peniarky Cercopis
Lienka sedembodková Coccinella septempunctata
Lienka sedembodková Coccinella septempunctata
Lienka Tytthaspis sedecimpunctata
Lienka Tytthaspis sedecimpunctata
Lienka štvorškvrnná Exochomus quadripustulatus
Lienka štvorškvrnná Exochomus quadripustulatus
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Larva lienky
Larva lienky
Kukla lienky
Kukla lienky