Menu

Arboristika

Rez stromov

Rez stromov

Odborný rez mladých aj vzrastlých stromov certifikovaným arboristom. Pre zdravé, vitálne a bezpečné stromy.

Výchovné rezy

Výchova stromu

 • Založenie koruny
  Cieľ: Vyformovanie požadovanej koruny na mladom strome.
 • Úprava štruktúry koruny
  Cieľ: Optimalizácia štruktúry koruny mladého stromu.
 • Úprava výšky priechodného prierezu (Vyvetvenie)
  Cieľ: Uvoľnenie priechodného prierezu pre chodcov alebo dopravné prostriedky.
 • Opravný rez
  Cieľ: Korekcia defektov poškodenej alebo zanedbanej koruny mladého stromu.
 • Komparatívny rez sadeníc
  Cieľ: Prevencia odschnutia kostrových konárov sadenice tesne po výsadbe.

Udržiavacie a stabilizačné rezy

Údržba stromu

 • Bezpečnostný rez
 • Cieľ: Zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu odstránením rizikových konárov.
 • Zdravotný rez
  Cieľ: Optimalizácia zdravia, vitality a prevádzkovej bezpečnosti stromu.
 • Redukčné rezy
 • Cieľ: Prevencia kolízie s okolitými štruktúrami, stabilizácia stromu, presvetlenie…
 • Zosadzovací rez
  Cieľ: Zachovanie stromu s narušenou stabilitou ako alternatíva k jeho výrubu.
 • Úprava sekundárnej koruny
  Cieľ: Stabilizácia koruny po predošlej redukcii alebo poškodení primárnej koruny.
 • Rez na hlavu
  Cieľ: Udržanie malej veľkosti koruny počas celého života stromu.
 • Odstránenie výmladkov
  Cieľ: Prevencia zarastania okolia stromu, prehustenia koruny a splanenia kultúrnych odrôd.