Menu

Arboristika

Stromolezectvo

Arborista Stromolezec

Profesionálna údržba vzrastlých stromov pomocou stromolezeckej techniky certifikovaným arboristom, s cieľom udržať stromy zdravé, perspektívne a bezpečné.

Zdravotný rez

Cieľ: Optimalizácia zdravia, vitality a prevádzkovej bezpečnosti stromu.

Okrem zahrnutého bezpečnostného rezu, zdravotný rez rieši aj stav stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa pri ňom aj nevhodne postavené a kodominantné konáre predstavujúce potenciálne problémy v budúcnosti.

Bezpečnostný rez

Cieľ: Zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu.

Rieši akútne problémy s bezpečnosťou stromu. Odstraňujú sa pri ňom nalomené konáre, odlomené voľne visiace konáre (napríklad po víchrici), veľké suché konáre, aj rizikové živé konáre akými sú napríklad prerastené výhony sekundárnej koruny ktorá vznikla následkom zosadenia alebo poškodenia primárnej koruny.

Redukčné rezy

 • Lokálna redukcia smerom k prekážke
  Cieľ: Prevencia kolízie s okolitými štruktúrami
 • Lokálna redukcia kvôli stabilizácií
  Cieľ: Stabilizácia stromu presunom ťažiska
 • Úprava priechodného prierezu
  Cieľ: Uvoľnenie priechodného prierezu pre chodcov alebo dopravné prostriedky.
 • Obvodová redukcia
  Cieľ: Zmenšenie náporovej plochy koruny, zníženie ťažiska, redukcia asimilačného aparátu po poškodení koreňov stromu.
 • Redukcia koruny kvôli zlepšeniu svetelnotechnických pomerov (presvetlenie koruny)
  Cieľ: Prepustenie väčšieho množstva svetla cez korunu do okolitých budov.
 • Stabilizácia tlakovej vidlice
  Cieľ: Redukcia zaťaženia rizikového rozvetvenia kmeňa stromu.

Zosadzovací rez

Cieľ: Zníženie rizika úplného statického zlyhania celého stromu.

Alternatíva k výrubu. Realizuje sa len na stromoch pri ktorých hrozí bezprostredné statické zlyhanie. Následne strom nevyhnutne potrebuje pravidelnú kontrolu a systematickú starostlivosť.

Úprava sekundárnej koruny

Cieľ: Stabilizácia koruny po predošlej redukcii alebo poškodení primárnej koruny.

Redukcia a preriedenie výhonov sekundárnej koruny ktorá vznikla z výmladkov a ktorá pri zanedbaní rezu predstavuje bezpečnostné riziko. Sekundárnu korunu je možné udržiavať aj rezom na hlavu.

Rez na hlavu

Cieľ: Udržanie veľkosti sekundárnej koruny v bezpečnej veľkosti.

Alternatíva k úprave sekundárnej koruny. Rez je potrebné opakovať každý, nanajvýš každý druhý rok.

So zapestovaním hlavy s cieľom udržať malú veľkosť koruny, treba začať v mladom veku stromu. V opačnom prípade sa bude jednať o zosadzovací rez.