Menu

Arboristika

Koruna vzrastlého stromu

Odborná výsadba, rez a starostlivosť o stromy a kry, podľa najnovších arboristických štandardov, využívajúc neustále sa rozširujúce poznatky z oblasti dendrológie, pôdnej mikrobiológie a ďalších vedných odborov.

Prečo sa oplatí zavolať arboristu?

Mladý strom

Správna výsadba

Zvyšuje šance vysádzaných drevín na prežitie a umožní sadeniciam rýchlejšiu adaptáciu na nové stanovište.

Dospelý strom

Odborný rez

Mladým stromom pomáha vytvoriť zdravú korunu, čím predchádza neskorším problémom so stabilitou.

Starý strom

Prevádzková bezpečnosť

Bezpečnostný rez poškodeného, či zdravotný rez staršieho stromu zabezpečia, aby ani veľké stromy nepredstavovali pre svoje okolie zvýšené riziko.