Menu

Vtáky (Aves)

Ďateľ veľký Dendrocopos major
Ďateľ veľký Dendrocopos major
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
Holub hrivnák Columba palumbus
Holub hrivnák Columba palumbus
Drozd čierny Turdus merula
Drozd čierny Turdus merula
Sýkorka veľká Parus major
Sýkorka veľká Parus major
Žltochvost domový Phoenicurus ochruros
Žltochvost domový Phoenicurus ochruros
Vrabec poľný Passer montanus
Vrabec poľný Passer montanus
Straka čiernozobá Pica pica
Straka čiernozobá Pica pica
Stehlík obyčajný Carduelis carduelis
Stehlík obyčajný Carduelis carduelis
Stehlík konôpka Linaria cannabina
Stehlík konôpka Linaria cannabina