Menu

Pavúkovce (Arachnida)

Kvetárik dvojtvarý Misumena vatia
Kvetárik dvojtvarý Misumena vatia
Lovčík hôrny Pisaura mirabilis
Lovčík hôrny Pisaura mirabilis
Križiak pásavý Argiope bruennichi
Križiak pásavý Argiope bruennichi
Behárik Xysticus
Behárik Xysticus
Križiak obyčajný Araneus diadematus
Križiak obyčajný Araneus diadematus
Križiak podkôrny Nuctenea umbratica
Križiak podkôrny Nuctenea umbratica
Križiak zelený Araniella cucurbitina
Križiak zelený Araniella cucurbitina
Križiak Araneus
Križiak Araneus
Križiak Araneus
Križiak Araneus
Lovčík hôrny Harmonia axyridis
Lovčík hôrny Harmonia axyridis
Lovčík hôrny Pisaura mirabilis
Lovčík hôrny Pisaura mirabilis
Sliedič Pardosa
Sliedič Pardosa
Trasavka veľká Pholcus phalangioides
Trasavka veľká Pholcus phalangioides
Kosec domový Opilio parietinus
Kosec domový Opilio parietinus
Bežník Synema globosum
Bežník Synema globosum
Pavúk
Pavúk