Cenník záhradníckych služieb

Kalkulačka
Záhradnícke práce Cena
Vypracovanie projektu záhrady Individuálne podľa rozsahu projektu
Realizácia novej záhrady Individuálne podľa rozsahu projektu
Záhradník / Údržba záhrady 40€ / hod. * 48€ s DPH

* Cena je orientačná. Pred začatím prác vždy dohodneme predpokladanú konečnú cenu a možné navýšenie.