Menu

Cenník služieb

Kalkulačka
Záhradnícke práce
Vypracovanie projektu záhrady Od 500 €
Realizácia a údržba záhrady Na základe hodinovej sadzby
Záhradník, pomocník Cena za jedného pracovníka. 30 € / hod.
Arboristické práce
Arborista, pomocník Pozemné práce a práce do výšky cca 5 m bez použitia pracovných plošín a stromolezeckých techník. Cena za jedného pracovníka. 30 € / hod.
Arborista stromolezec Práce vo výške s využitím stromolezeckých techník. Cena za jedného pracovníka. 40 € / hod.
Odvoz a likvidácia záhradného odpadu
Big bag Do 1 m3 30 €

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.