Menu

Arboristika

Rez krov

Rez krov

Odborný rez krov certifikovaným arboristom. Pre zdravé, vitálne a bohato kvitnúce kríky.

Výchovné rezy

Výchova kríkov

 • Založenie koruny
  Cieľ: Vyformovanie hustej, rozkonárenej koruny.
 • Opravný rez
  Cieľ: Oprava štruktúry koruny.
 • Komparatívny rez sadeníc
  Cieľ: Optimalizácia pomeru nadzemnej a podzemnej časti kra po výsadbe.

Udržiavacie rezy

Údržba kríkov

 • Tvarovací rez
  Cieľ: Zabezpečenie požadovaného tvaru živého plota.
 • Odstránenie odkvitnutých súkvetí
  Cieľ: Podpora kvitnutia.
 • Spätný rez
  Cieľ: Podpora kvitnutia.
 • Odstránenie výmladkov
  Cieľ: Prevencia zarastania okolia kra a splanenia kultúrnych odrôd.
 • Hlboký rez
  Cieľ: Podpora rastu a kvitnutia.
 • Presvetľovací rez
  Cieľ: Podpora prirodzenej obnovy a kvitnutia.

Zmladzovacie rezy

Zmladenie kríkov

 • Úplný zmladzovací rez
  Cieľ: Predĺženie životnosti kra, obnova tvaru koruny.
 • Prebierka kostrových konárov
  Cieľ: Podpora rastu a kvitnutia.
 • Úprava priechodného prierezu
  Cieľ: Uvoľnenie priechodného prierezu pre chodcov a vozidlá.