Čmeľ zemný

Bombus terrestris

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Odumretý strom

Dutiny odumretých stromov poskytujú drobným živočíchom množstvo úkrytov pred slnkom, chladom aj pred predátormi.

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Larva samotárskej včely

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Prútený domček pre ježka

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Jesenné lístie

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Mulčovacia kôra

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Záhrada na jeseň

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku

Upratovanie záhrady

Foto: Pixabay Facebook
Zdieľať fotku