Menu

Prilákanie vtákov do záhrady

Sýkorka belasá Cyanistes caeruleus

Obsah článku

Štandardne sa ľudia snažia vtáky zo svojich záhrad a sadov odplašiť. Je to dané tým, že veľké kŕdle dokážu na úrode spôsobiť aj adekvátne veľké škody. Pre tých čo už majú ochranu úrody poriešenú je tu pár tipov ako vtáky do záhrady prilákať a svoju záhradu ďalej oživiť.

Vtáky sú v princípe užitočné, ale občas dokážu v záhrade narobiť aj poriadnu paseku. Aby sme tomu predišli, k dispozícií máme viacero možných spôsobov ochrany úrody pred nájazdami kŕdľov. Keď už máme pestované plodiny patrične chránené, úroda je úspešne zozbieraná alebo sa jedná o záhradu prevažne okrasnú, môžeme s kľudným svedomím pristúpiť k ekologicky veľmi záslužnej činnosti akou je nalákanie vtáctva do svojej záhrady vytvorením vhodných podmienok pre ich život a ďalší rozvoj.

Vtáci sa dajú do záhrady nalákať zabezpečením troch základných životných potrieb ktorými sú potrava, voda a útočište. Na to aby vtáci záhradu príležitostne navštevovali stačí zabezpečiť jednu či dve z týchto životných potrieb. Ale až zabezpečenie všetkých troch umožní aby sa vtáci v danej záhrade usadili.

Potrava

Jedlé plody stromov a krov

Drozd čvíkotavý Turdus pilaris
Drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Plodmi môžu byť orechy, žalude, bukvice, rôzne bobule a semená. Veľkosť plodu určuje aké veľké vtáky do záhrady prilákajú. Viaceré z týchto plodov sú pre ľudí nejedlé, ťažko stráviteľné, nahradené šľachtenými odrodami alebo jednoducho upadli ako potravina do zabudnutia. Obratie celej úrody kŕdľom operencov preto nikoho netrápi. Práve naopak. Vtáci často preferujú menšiu veľkosť divokých foriem ovocia a veľké plody šľachtených stromov tak zostávajú ušetrené.

Staré stromy

Ľudia majú radšej keď sú ich stromy mladé a zdravé. Ale pre ekosystém sú najcennejšie stromy vo svojej záverečnej fáze života, dokonca aj dlho po nej keď je už strom mŕtvy. Stará odlupujúca sa kôra poskytuje úkryt veľkému množstvu hmyzu. Ten na strom láka ďalší hmyz ktorý sa ním živí. Všetok tento hmyz tvorí bohatý zdroj potravy pre vtáctvo. Staré a odumreté stromy sa preto oplatí v krajine ponechať čo najdlhšie.

Okrasné trávy a iné bylinné porasty

Strakoš obyčajný Lanius collurio
Strakoš obyčajný Lanius collurio

Záhrady sú na jeseň plné odschnutých letničiek aj nadzemných častí trvaliek. Semená ktoré obsahujú sa stávajú vyhľadávanou potravou vtákov počas zimných mesiacov. Tie pevnejšie steblá zostávajú trčať aj spopod hrubej snehovej pokrývky a poskytujú tak potravu aj v čase keď sú všetky na zemi ležiace semená pre drobné vtáky nedostupné. Nesmieme akurát spraviť jednu zásadnú chybu—jesenné upratovanie záhrady. Záhrada sa má upratovať zásadne až na jar. V čase keď sa už príroda prebúdza a zásoby potravy z minulého roka sú nahradené novým zdrojom potravy. Predovšetkým prebúdzajúcim sa hmyzom.

Burina

Hviezdica prostredná Stellaria media
Hviezdica prostredná Stellaria media

Aj keď nejakú rastlinu považujeme za burinu, pre ostatných obyvateľov záhrady sa môže jednať o cenný zdroj potravy. Príkladov by sa dalo nájsť veľa, uvediem jeden známy: Hviezdica prostredná (Stellaria media), ľudovo nazývaná Kuračka. V skyprených pôdach rastie šialenou rýchlosťou. Záhradkárov tak dokáže zamestnať počas všetkých vlhkejších mesiacov vegetačného obdobia a naplniť kompostér do prasknutia. Okrem toho že sa jedná o vynikajúci živý mulč, kuračka je aj bohatým zdrojom potravy pre vtákov. Všetky jej časti sú jedlé, mladšie výhonky dokonca veľmi chutné. Odporúčam vyskúšať. Ušetrená práca tak do záhrady priláka napríklad páriky pasúcich sa Holubov hrivnákov alebo Hrdličky záhradné. Množstvo ehm, hnojiva ktoré pri tom po sebe zanechajú je pre úrodnosť pôdy nezanedbateľné.

Prikrmovanie počas zimných mesiacov

Kŕmidlo pre vtáky
Kŕmidlo pre vtáky

Význam má skôr v severnejších oblastiach s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou. V južnejších oblastiach Slovenska, kde sa vtáky vedia dostať k semenám ležiacim na zemi aj uprostred zimy, kŕmidlá tak často navštevované nie sú. Dobre navrhnutá a rozrastená výsadba dokáže potrebu prikrmovania vtáctva v záhrade plnohodnotne nahradiť.

Živý plot

Kry sa v záhradách využívajú väčšinou vo forme živého plotu. Okrem ihličnanov, ktoré produkujú potravu vo forme šišiek sa môže vysadiť Skalník (Cotoneaster) pre nižšie živé ploty, Tis (Taxus) a Cezmína (Ilex) pre vyššie živé ploty. Produkujú potravu vo forme bobúľ a sú neopadavé, takže živý plot poskytne rovnakú celoročnú pohľadovú aj protihlukovú bariéru ako konifery. Diverzita potravy je pre vtáky rovnako dôležitá ako jej hojnosť. Zmiešaná výsadba živého plotu je preto ako zdroj potravy neporovnateľne lepšia.

Hmyz

Žltochvost domový Phoenicurus ochruros
Žltochvost domový Phoenicurus ochruros

Hmyz tvorí neodmysliteľnú súčasť jedálnička najmä spevavcov. Aj druhy, ktoré sa väčšinu roka kŕmia prevažne rastlinnou potravou, kŕmia svoje mláďatá hmyzom. Aby množstvo hladných pištiacich mláďat stíhali kŕmiť, nemôžu po hmyz chodiť ďaleko. Záhrada v ktorej chceme mať uhniezdený párik spevavcov by preto mala na jar prekypovať množstvom hmyzu. To sa dá dosiahnuť nepoužívaním pesticídov, rôznorodou výsadbou s celosezónnym kvitnutím a tiež tým že hmyzu žijúcemu v našej záhrade pomôžeme úspešne prečkať zimu.

Voda

Pítko pre vtáky
Pítko pre vtáky

Vtáci obľubujú pomaly sa pohybujúcu vodu s plytkými brehmi. V záhrade vie vodu na pitie a kúpanie zabezpečiť jazierko alebo pítko pre vtáky. Pítka s malou fontánou budú mať pravdepodobne väčší úspech. Tečúca voda v prírode indikuje čerstvosť v porovnaní s vodou stojacou a viacero zvierat sa tým aj riadi. V správne navrhnutom jazierku sa o čistotu vody starajú rastliny alebo filtre ktoré ju udržiavajú pitnú. Pítko je treba pravidelne čistiť a vodu v ňom meniť. Voda plná baktérií ktorá na slnku kvasila celý týždeň pitná nie je ani pre vtáky a teda im ani nijako nepomôže. Voda ktorá je dobre dostupná a vhodná na pitie údajne v záhrade obmedzí množstvo vyžratých dužinatých plodov, napríklad paradajok, ktoré vtáci používajú ako alternatívny zdroj tekutín.

Útočište

Vysoké stromy, budovy a konštrukcie

Trasochvost biely Motacilla alba
Trasochvost biely Motacilla alba

Čím vyšší posed vtáci nájdu, tým sú ďalej od nebezpečenstva hroziaceho zo zeme, tým majú lepší výhľad do okolia v ktorom sa môžu nachádzať predátori alebo korisť, a tým ďalej doľahne ich spev ktorým vábia samičku a vymedzujú svoje teritórium. Vysoké stromy, štíty striech a stožiare sú preto pre vtáky obrovským lákadlom a sú nimi využívané takmer nepretržite počas celého roka. Ak záhrada žiadny takýto vysoký prvok nemá, veľmi jednoducho sa to dá napraviť inštaláciou bidla.

Senescentné stromy, odumreté stromy a torzá

Senescentný strom
Senescentný strom

Vyschnuté drevo je mäkšie. Ďatle preto mŕtve stromy pri hĺbení hniezdnych dutín preferujú. Mladé a zdravé stromy sú tak pred hĺbením dutín ušetrené. A keďže ďatle si každý rok budujú nový príbytok, opustené dutiny sa stávajú domovom ďalších druhov vtákov. Menšie uschnuté konáriky starých stromov sú aj materiálom na stavbu hniezd.

Vždyzelené dreviny

Neopadavé dreviny zabezpečia vtákom ochranu pred mrazivým vetrom v zimných mesiacoch. Jedná sa väčšinou o ihličnaté stromy a živé ploty z vždyzelených krov. Rovnakú funkciu zastanú aj staršie duby ktoré svoje suché listy zhadzujú až na jar.

Materiál na stavbu hniezd

Vtáci si každú jar stavajú nové hniezdo, alebo aspoň opravujú to staré. K tomu potrebujú rozličný materiál. Od konárov, cez steblá tráv, až po mäkké chuchvalce semien a zvieracích chlpov. Na to aby sa niekde usadili, potrebujú nájsť v rozumnom rádiuse od hniezda všetko potrebné na jeho stavbu. S tým im samozrejme vieme pomôcť. Tu je pár tipov:

  • Zo starých stromov netreba dôkladne odstraňovať všetky suché vetvičky. Napríklad divé holuby konáriky na stavbu hniezda neradi zbierajú zo zeme, pretože tie sú už často v procese rozkladu a môžu obsahovať rôzne patogény. Holub uprednostňuje konáre ktoré si odlomí priamo zo stromu.
  • Nie všetky druhy vtákov sú dostatočne silné na to aby si konáriky sami lámali. Pre ne môžu byť k dispozícií vetvičky z predjarného rezu ponechané pod korunou stromov.
  • Vhodným stavebným materiálom sú aj odumreté steblá tráv a iných rastlín z minulej sezóny. Samozrejme len v prípade, že ich všetky zo záhrady nespraceme. Ako alternatíva môže byť pár hrstí sena alebo slamy umiestnené na dostupnom mieste záhrady, chránené pred dažďom aby do jari úplne nesplesniveli.
  • Ak máte dlhosrstého psa ktorého češete, na jar môžete semiačka z kŕmidla vymeniť za chlpy. V tomto období kedy je živočíšnej potravy nadbytok, už rastlinná potrava pre spevavce nie je taká vzácna. Ale materiálom na vystlanie hniezda určite nepohrdnú.

Hniezdne dutiny

Ďateľ veľký Dendrocopos major
Ďateľ veľký Dendrocopos major

Dutín je vo voľnej prírode nedostatok. Vtáci o ne často bojujú a tie menšie spravidla prehrávajú. Vhodné je v prvom rade neničiť prirodzené dutiny ktoré už existujú. Veľa takýchto dutín sa nachádza v starých bútľavých stromoch. Pre veľký ekologický význam sa odumreté stromy nechávajú často stáť v podobe torza—kmeňa s opílenými konármi. Dutiny zostanú zachované a zároveň nehrozí aby padajúce suché konáre niekomu ublížili. Dokonca aj v pokročilom štádiu rozkladu je tu stále možnosť ich spevnenia podpornou konštrukciou.

Ďalšou možnosťou je stavba vtáčích búdok. Musia mať správnu veľkosť výletového otvoru pre cieľový druh, v opačnom prípade zase vyhrá len ten väčší. Hustota rozmiestnenia vtáčích búdok je tiež obmedzená. Hniezdiace vtáky sú teritoriálne. Je preto zbytočné inštalovať vedľa seba viac rovnakých búdok. Ten kto príde prvý už do susedstva nikoho ďalšieho nepustí. Výnimky môžu tvoriť niektoré druhy ktoré sú navzájom kompatibilné.

Rôznorodá výsadba

Každý druh vtákov ale aj každý jedinec v rámci druhu má svoje špecifické požiadavky na svoje prostredie. Niektoré vtáky trávia väčšinu svojho života v určitej výške nad zemou, iné trávia čas na zemi prehrabúvaním sa v opadanom lístí. Niektoré sa radi skrývajú pred predátormi v hustých tŕnistých kríkoch, iné sa do hustej spleti konárov kvôli svojej veľkosti ani nezmestia. Niektoré potrebujú ochranu pred nepriaznivým počasím aj počas chladných zimných mesiacov, iné nie. Preto ak chceme do záhrady prilákať viac druhov vtáctva, bez diverzifikovanej výsadby to jednoducho nepôjde.

Autor

Peter Žilka
Peter Žilka

Ekonadšenec, Arborista, Záhradník, Kutil, Developer, Dizajnér…

Kategórie článku:
Publikované Facebook
Zdieľať článok

Súvisiace články