Menu

Bidlo pre operené dravce - ekologické opatrenie proti hlodavcom

Bidlo pre operené dravce

Obsah článku

Podľa pozorovaní na poliach dokážu vhodne rozmiestnené bidlá znížiť počet aktívnych nôr hlodavcov o 30-80%. Bola by škoda takéto deratizačné služby nevyužiť aj na záhrade. Prilákanie prirodzených predátorov je najekologickejším spôsobom boja proti hlodavcom. Funguje dlhodobo a funguje aj ako prevencia ich premnoženia.

Drobné hlodavce sú pre ekosystém nesmierne dôležité. Stoja na spodku potravinovej siete takže je na nich závislých množstvo väčších druhov živočíchov. Až na pár výnimiek by bez týchto malých tvorov skolaboval každý suchozemský ekosystém. Záhrady sú v tomto trocha špecifické. Hlodavce v nich spravidla robia viac škody než úžitku a navyše majú tendenciu sa tu premnožiť keďže v záhradách pestujeme množstvo chutných plodín. Jedným zo spôsobov ako premnoženiu hlodavcov zabrániť je prilákať do záhrady operené dravce.

Plamienka driemavá Tyto alba
Plamienka driemavá Tyto alba

Na počiatku boli hlodavce priebežne eliminované svojimi prirodzenými nepriateľmi. Lasice, kuny, líšky, sovy… Tie boli časom z okolia ľudských obydlí vytlačené a z viacerých sa stali ohrozené druhy. Ich úlohu v tomto smere prevzali mačky. Nespútané polodivoké súputníčky človeka. Mačky však postupne spohodlneli. Doma ich vždy čaká plná miska. Boli by hlúpe sa za potravou naháňať. A mačky hlúpe nie sú. Ich rolu v rámci eliminácie hlodavcov dnes vystriedali jedy. Použitie jedov je najmenej ekologickou formou redukovania populácie živočíchov a malo by slúžiť až ako posledná forma boja. Jedy navyše nefungujú z dlhodobého hľadiska. Nárazovo síce premnožené populácie hlodavcov výrazne zredukujú, tie ale vedia svoje počty rovnako rýchlo obnoviť. Vďaka tomu že stoja na spodku potravinovej siete sú na intenzívne redukovanie evolučne prispôsobené rýchlym rozmnožovacím cyklom. Kľúčom k úspechu je ich priebežná eliminácia a zabránenie premnoženiu. Je načase vrátiť sa ku koreňom a pozvať späť do záhrad divých predátorov.

Význam bidiel pre operené dravce

Bidlá slúžia dravcom ako rozhľadňa z ktorej číhajú na svoju korisť. Pomaly ale isto sa stávajú bežnou súčasťou ekologicky spravovaných sadov a polí. Dravce ktoré tu majú vďaka bidlám možnosť loviť redukujú škody spôsobené hlodavcami na pestovaných plodinách. Bidlá sú zároveň lacnejšie, ekologickejšie a menej nebezpečné než rozmiestňovanie jedov.

Stavba bidla pre dravé vtáky

5 metrov vysoký kôl pre umiestnenie bidla
5 metrov vysoký kôl pre umiestnenie bidla

Vtáci s obľubou vysedávajú vo veľkých výškach. Majú odtiaľ lepší výhľad na svoju potravu a zároveň sú pri tom lepšie chránení pred väčšími predátormi žijúcimi na zemi. Vyššie bidlo bude preto populárnejšie. Ale pri bidlách pre dravce to s výškou netreba preháňať. Kratšia dráha letu dravca z vrcholu bidla necháva hlodavcom na zemi menej času na to aby hroziace nebezpečenstvo spozorovali a ukryli sa.


Spojenie drevených kolov pomocou šroubov
Spojenie drevených kolov pomocou šroubov

Na stavbu boli použité dva drevené koly s priemerom 10 cm. Pevný spoj zabezpečujú tri 10 mm hrubé šrouby. Dajú sa kúpiť drevené koly z jedného kusu v dĺžke aj 6 m, ale ich dostupnosť je zlá a doprava drahá.


Zemný vrt pre osadenie bidla
Zemný vrt pre osadenie bidla

Bidlo je bezpečne osadené skoro meter v zemi. 10 cm široký zemný vrták vyhĺbi presný vrt do ktorého stačí kôl vložiť. Žiadne ďalšie upevňovanie nie je potrebné.


Osadenie bidla do zeme
Osadenie bidla do zeme

Na spodok jamy trocha štrku aby kôl nestál priamo vo vode. Škáru okolo osadeného bidla ešte zasypem pieskom čo odvod vody od dreva ďalej zlepší.


Ošetrenie drevených kolov proti rozkladu
Ošetrenie drevených kolov proti rozkladu

Praskanie po vysušení je prirodzenou vlastnosťou dreva. Neznižuje jeho pevnosť a nie je dôvodom na reklamáciu. Popraskať môžu aj trámy ktoré držia strechu domu bez toho aby ohrozili jej stabilitu. Ak chce mať niekto kôl bez prasklín, treba kúpiť drevo sušené, morené, s pozdĺžnymi zárezmi ktoré prasknutiu zabránia.

Dôležité je aby bolo drevo tlakovo impregnované. Tlaková impregnácia na rozdiel od náteru preniká do hĺbky. Ideálne by mal byť tlak nastavený tak aby moridlo preniklo celým prierezom. Drevo je potom chránené pred rozkladom hmyzom a hubami aj na miestach rezu a v prasklinách. Takto ošetrené drevo potom vydrží 10 rokov aj keď je v priamom kontakte s pôdou.


Dosadacia plocha bidla
Dosadacia plocha bidla

Dosadaciu plochu tvorí kôl s priemerom 5cm. Spevnený podperami aby vydržal čo najdlhšie. Oprava vo výške 5 metrov nad zemou by bola dosť problematická.


Zapustenie šroubov do dreva
Zapustenie šroubov do dreva

Šrouby sú do dreva zapustené aby vtáky nezranili.


Osadené bidlo s dobrým výhľadom
Osadené bidlo s dobrým výhľadom

Hotové a osadené bidlo pre dravce s dobrým výhľadom na celú záhradu aj priľahlé pole.


Umiestnenie bidla
Umiestnenie bidla

Výstavba bidiel má zmysel hlavne tam kde je zvýšený výskyt hlodavcov a kde dokážu narobiť najviac škody. V prípade záhrady sú to teda najmä jej úžitková časť a okolie kompostu. Práve kompostér je častým miestom výskytu hlodavcov. Jednak kvôli pravidelnému prísunu potravy a jednak kvôli úkrytu ktorý rôznym živočíchom poskytuje.


Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto

Hneď ako si vtáci na nový prvok vo svojom prostredí zvykli, začali ho aj využívať. Prvým testerom bol drozd. Spozorovaný už dva dni po osadení. Po niekoľkých týždňoch je už bidlo používané dennodenne najmä väčšími druhmi vtákov ktorým poskytuje stabilnejší posed než tenké konáriky stromov. Z dravcov bol na bidle spozorovaný Sokol myšiar (Falco tinnunculus). O nočných návštevách bidla nemám prehľad, ale po nociach nám ponad záhradu lietajú sovy. V okolí je v tom čase ticho a tak verím že nový doplnok záhrady ocenia tiež.

Ďalšie opatrenia proti premnoženiu hlodavcov

V odľahlejších záhradách ktoré sa nachádzajú najmä v blízkosti lesných porastov dokážu neželanému premnoženiu hlodavcov predísť populácie lasicovitých šeliem a líšky. Stačí ich len všetky nepozabíjať a nechať im v krajine roztrúsené skupinky stromov plné chrapaštiny kde nájdu vhodný úkryt.

Ďalšou skupinou živočíchov ktoré sú schopné udržať populácie myší a hrabošov na prijateľnej úrovni sú hady. Z hadov žijúcich na Slovensku sa na hlodavce, vrátane väčších potkanov, špecializuje Užovka stromová (Zamenis longissimus). Ostatné druhy užoviek ale malými hlodavcami tiež nepohrdnú. Vybudovaním vhodných biotopov môžeme užovky prilákať aj do svojej záhrady a mať tak populáciu myší, hrabošov a potkanov pod kontrolou počas celej ich rozmnožovacej sezóny.

Súvisiace články