Menu

Ako sa zbaviť buriny v úžitkovej záhrade

Cibuľa

Obsah článku

Pôda v úžitkovej záhrade sa neustále kyprí. Pri likvidácií buriny, sadení a siatí, zbere úrody… Príliš kyprá pôda je náchylná na eróziu. Drobné čiastočky pôdy, organickej hmoty a aj živiny sú splavované do hĺbky. Nestále prostredie zhoršuje mikrobiologické vlastnosti pôdy, takže produkcia nových živín je znížená. Úrodná pôda sa týmto spôsobom pomaly mení na neúrodný piesok. Príroda sa preto snaží takúto plochu opraviť. Pomocou buriny.

Fazuľa
Fazuľa

V kyprej pôde úžitkovej časti záhrady nájdeme najčastejšie burinu s bohato rozvetvenou koreňovou sústavou. Majú za úlohu vytvoriť koreňmi sieť, ktorá čiastočky pôdy zadrží a ochráni pred vodnou eróziou. Hovoríme tu o rastlinách s veľmi rýchlym životným cyklom. Pôdu preto rýchlo zakryjú a zabezpečia aj pred eróziou spôsobenou vetrom aj nad povrchom. Rozvetvená koreňová sústava a produkcia veľkého množstva organickej hmoty poskytnú potravu pôdnym organizmom, najmä baktériám. Tie svojími výlučkami čiastočky pôdy zlepia na pôdne mikroagregáty a ešte lepšie ich tak zabezpečia pred odplavením pôdy. Akonáhle bude štruktúra pôdy dostatočne zlepšená, buriny ktoré tu rástli na ochranu pred eróziou stratia svoju funkciu a prenechajú miesto rastlinám ďalšieho štádia - tráve. Toľko teória. V praxi sa tento proces nikdy neukončí, pretože pôda v úžitkovej záhrade a na poli sa nanovo každý rok rozryje a celý proces začína nanovo.

Systematické riešenie na ekologické a dlhodobé odstránenie buriny z úžitkovej záhrady a z polí

Toto riešenie spočíva v obmedzení až úplnej eliminácií orby a rýľovania. Orba v prvom rade slúži na zbavenie sa buriny. Zároveň ale zaburinenie sama spôsobuje. Funguje totiž len krátkodobo. Zabije len už vyklíčené rastliny aby bolo kam sadiť. Naviate semená burín ale klíčia ďalej. Orba a rýľovanie sa dajú čo sa buriny týka plnohodnotne nahradiť mulčom, zeleným hnojením a pôdopokryvnými trvalkami. Neexistuje na to presný návod pretože každá plocha je niečím špecifická a vyžaduje individuálny prístup. Podmienky v pôde aj nad povrchom sa navyše každý rok menia takže to vyžaduje trocha cviku. Ale tisíce záhradníkov a farmárov po celom svete sú dôkazom toho že sa to dá. A tiež že je to okrem prínosu pre prírodu aj finančne výhodné.

Mulč ako ochrana pred zaburinením

Mulčovacia vrstva bráni slnečnému svetlu dostať sa na povrch pôdy. Svetloklíčivé semená ktoré sú na povrchu pôdy preto nevyklíčia. Semená ktoré vyklíčia v mulčovacej vrstve zas nemajú prístup k pôdnej vlahe a rýchlo vyschnú.

Zelené hnojenie ako ochrana pred zaburinením

Rastliny zeleného hnojenia je možné vysievať po zbere úrody, ale aj pred siatím hlavnej plodiny. Okrem toho že do pôdy pridáva organickú hmotu funguje aj ako spoľahlivá ochrana pred zaburinením. Tým že políčko je počas celého roka obsadené súvislým porastom, burina nemá miesto kde by sa uchytila. Likvidácia rastlín zeleného hnojenia, aby sa nemiešali s hlavnou plodinou je jednoduchá. Stačí ich pred vysemenením pokosiť alebo povalcovať. Odumreté rastliny zeleného hnojenia môžu na jeseň na ploche zostať a naďalej chrániť pôdu v podobe mulčovacej vrstvy. Sadiť a siať je možné rovno cez túto vrstvu organického materiálu. Zarýľovanie alebo zaoranie vôbec nie je potrebné. Plocha by sa len zbytočne znova odkryla a pôdny ekosystém oslabil. Organický materiál do pôdy postupne dostanú pôdne organizmy aj bez našej pomoci.

Prevencia zaburinenia pôdopokryvnými trvalkami

Celoročné zakrytie pôdy trvalkami chráni pred burinou podobne ako zelené hnojenie, akurát ich netreba každý rok nanovo vysievať. Pôdu chránia počas celého roka a nechávajú sa tu aj vysemeňovať. Diverzitou týchto rastlín sa dá dosiahnuť dôkladné zakrytie pôdy bez ohľadu na počasie v danom roku. Každý rok tak môžu v tejto vrstve dominovať iné rastliny podľa toho či je rok suchý, vlhký, či chladný. Hlavná plodina sa sadí a vysieva krížom cez vrstvu pôdopokryvných trvaliek. Vrstva živého mulču nesiaha vyššie než pár centimetrov od povrchu takže nekonkuruje pestovaným plodinám čo sa týka svetla. Produkcia živín v takto obhospodarovanej pôde je zvýšená takže je ich dosť aj pre pestované plodiny aj pre pôdopokryvnú vrstvu. Vodozádržná vrstva dôkladne zatienenej plochy je vyššia. Pôda zostáva po daždi a polievaní dlhšie vlhká. Vďaka tomu sa pestované plodiny vedia viac rozrásť a plochu ešte dôkladnejšie zakryť a obsadiť čím klíčenie buriny ešte viac zredukujú.

Zhrnutie

Úžitková časť záhrady bude na zaburinenie vždy náchylnejšia no dodržanie niekoľkých základných postupov ju dokáže spoľahlivo udržať na uzde. Mulč, obmedzenie rozrývania, skompaktnenia a pridávanie organickej hmoty spoľahlivo zamedzia rastu drvivej väčšiny burín. O zvyšok sa už dá bez problémov postarať aj ručne. Odmenou je menej roboty, ušetrené peniaze za herbicídy a nekontaminovaná úroda.

Súvisiace články