Menu

Ovocinárstvo

Ovocný strom s bohatou úrodou

Výsadba ovocných stromov

Výsadba voľnokorenných, ale aj väčších ovocných stromov certifikovaným arboristom. Výsadba zahŕňa podľa potreby: úpravu substrátu, inštaláciu adekvátnej opory, prípadne aj ochrany proti poškodeniu zverou, vytvorenie zálievkovej misy, zamulčovanie, povýsadbový rez…

Cieľ: Zabezpečiť stromu úspešné ujatie sa, rýchlu adaptáciu na nové stanovište a dobrý základ pre dlhý život bez zbytočných problémov so zdravím, vitalitou a následným znížením rodivosti.

Rez ovocných stromov

 • Povýsadbový rez
  Termín: Hneď po výsadbe, s výnimkou prípadov keď sa ovocný strom vysádza na jeseň.
  Cieľ: Obnovenie rovnováhy medzi nadzemnou časťou stromu a zredukovanou koreňovou sústavou. V prípade voľnokorenných rastlín sa spravidla spája so založením koruny.
 • Založenie koruny
  Termín: V predjarí.
  Cieľ: Položenie základov pre silnú a vzdušnú korunu, nevyhnutnú pre bohatú úrodu bez sprievodných problémov s prehýbaním a lámaním kostrových konárov.
 • Výchovný rez
  Termín: Ideálne v predjarí.
  Cieľ: Vybudovanie stabilnej a vzdušnej koruny bez defektov a poškodených konárov. Zanedbanie tejto fázy môže mať pre strom výrazný negatívny dopad v neskoršom veku, kedy sa už kostrové konáre nedajú odstraňovať bez vytvorenia vážneho poškodenia.
 • Udržiavací rez
  Termín: Zvyčajne v predjarí, v prípade kôstkovín sa môže robiť letný rez po zbere úrody.
  Cieľ: Udržanie zdravej a vzdušnej koruny, nevyhnutnej pre udržanie dobrej rodivosti a vitality stromu.
 • Zmladzovací rez
  Termín: V predjarí.
  Cieľ: Vybudenie starých stromov k novému vitálnemu rastu a následné nahradenie starých odrodených konárov mladými. Úspešný zmladzovací rez dokáže predĺžiť život stromu aj o tretinu.
 • Redukčný rez
  Cieľ: Zmenšenie veľkosti koruny ovocného stromu, ktorý prerástol priestor, ktorý mu bol v záhrade vyčlenený.
 • Rez vzrastlých ovocných stromov
  Cieľ: Bezpečnostný, zdravotný alebo redukčný rez.

Výsadba ovocných kríkov

Výsadba voľnokorenných aj kontajnerovaných ovocných kríkov certifikovaným arboristom. Výsadba zahŕňa podľa potreby: úpravu substrátu, vytvorenie zálievkovej misy, zamulčovanie, povýsadbový rez…

Rez ovocných kríkov

Cieľ: Priebežné nahrádzanie starých odrodených výhonov mladými, zabezpečenie pravidelnej bohatej úrody, predchádzanie predčasnému prestarnutiu krov.