Menu

Arboristika

Pozemné práce

Arborista na rebríku orezáva strom

Výsadba, rez a starostlivosť o stromy a kry dostupné zo zeme alebo z rebríka do výšky 5 metrov certifikovaným arboristom, s cieľom udržať ich zdravé, vitálne, bohato kvitnúce a plodiace.

Výsadba drevín

 • Výber vhodnej dreviny
  Cieľ: Prevencia úhynu dreviny v dôsledku nevyhovujúcich stanovištných podmienok.
 • Ošetrenie koreňov
  Cieľ: Podpora prerastania koreňov do okolia, prevencia neskorších problémov so stabilitou stromov.
 • Úprava stanovištných podmienok
  Cieľ: Zabezpečenie dostatočného množstva pôdnej vlahy, vzduchu a živín pre čerstvo vysadené stromy a kry.
 • Výkop vhodne dimenzovanej výsadbovej jamy
  Cieľ: Podpora prerastania koreňov do okolia
 • Kotvenie stromov
  Cieľ: Prevencia vývratu sadenice pod vplyvom vetra.
 • Vytvorenie zavlažovacej misy/lemu
  Cieľ: Zabránenie odtekania dažďovej vody a zálievky mimo priestor koreňového systému.
 • Mulčovanie
  Cieľ: Obmedzenie odparovania pôdnej vlahy z priestoru koreňového systému.
 • Ochrana drevín po výsadbe
  Cieľ: Prevencia poškodenia sadeníc kosačkami, zverou, slnkom a pod.

Povýsadbová starostlivosť o dreviny

 • Výchovné rezy
 • Kontrola a oprava kotvenia, zavlažovacej misy a ochranných prvkov
 • Revitalizácia okolitej pôdy
 • Odburiňovanie

Rez stromov

 • Založenie koruny
 • Úprava štruktúry koruny
 • Úprava výšky priechodného prierezu (Vyvetvenie)
 • Opravný rez
 • Komparatívny rez sadeníc
 • Ďalšie skupiny rezov

Rez krov

Úprava stanovištných podmienok pre rast drevín

 • Identifikácia problémov a možností nápravy
 • Plošné mulčovanie
 • Vertikálne mulčovanie
 • Radiálne mulčovanie
 • Zvýšenie retencie a infiltrácie zrážkovej vody
 • Úprava a revitalizácia pôdy aplikáciou pôdnych aditív