Menu

EKOUHLIE®

Prírodné pôdne aditívum

Kompost s Ekouhlím

Ako funguje biouhlie?

Voda

Absorbuje a pomaly uvoľňuje pôdnu vlahu a živiny

Zvyšuje odolnosť rastlín voči suchu a obmedzuje vyplavovanie živín z pôdy.

Vzduch

Prevzdušňuje a zlepšuje štruktúru pôdy

Chráni rastliny pred odhnívaním koreňov v dôsledku nedostatku vzduchu.

Pôdne baktérie

Zlepšuje mikrobiologické vlastnosti pôdy

Urýchľuje obnovu živín a budovanie pôdnej štruktúry pôdnymi mikroorganizmami.

Uhlík

Dlhodobo uchováva v pôde uhlík

Chráni pôdu pred degradáciou a rozpadom pôdnej štruktúry.

Ako sa vyrába Ekouhlie

Materiál na výrobu biouhlia
Materiál na výrobu biouhlia

1. Materiál na výrobu biouhlia

Na výrobu biouhlia je možné použiť v podstate akýkoľvek organický materiál (drevo, slama, orechové škrupiny…) a to aj živočíšneho pôvodu (napr. kosti). Každá surovina má svoje osobité vlastnosti a pôdu ovplyvňuje iným spôsobom. Univerzálnou surovinou ktorá sa na výrobu biouhlia používa najčastejšie je drevo. V princípe sa jedná o drevo nízkej kvality ktoré nemá lepšie využitie, na výrobu biouhlia je však priam ideálne. Drevo je použité aj na výrobu Ekouhlia.


2. Pyrolýza

Pyrolýza je proces tepelného rozkladu pri ktorom dochádza k zmene chemickej štruktúry dreva. Spaľovanie pri vysokej teplote s malým prístupom vzduchu. Výsledkom takéhoto horenia nie je popol, ale drevené uhlie. Počas pyrolýzy z dreva unikajú a spaľujú sa oleje a zostávajú len prázdne schránky bunkových štruktúr z takmer čistého uhlíka.


Drevené uhlie
Drevené uhlie

3. Drevené uhlie

Medziproduktom pri výrobe Ekouhlia je drevené uhlie aké sa používa na grilovanie. Už v tejto fáze má uhlie extrémne pórovitú štruktúru a to až na bunkovej úrovni, viditeľnú len pod mikroskopom. Práve tieto malé dutiny sú dôvodom prečo má biouhlie taký pozitívny vplyv na štruktúru a mikrobiologické vlastnosti pôdy. V tejto fáze je ešte väčšina pórov nedostupných. Veľké kusy dreveného uhlia preto ešte nie sú vhodné na aplikáciu do pôdy.


Aktivácia biouhlia
Aktivácia biouhlia

4. Aktivácia biouhlia

Pri výrobe Ekouhlia drevené uhlie prechádza niekoľkými fázami drvenia - aktivácie - výsledkom ktorej je aktívne uhlie. Aktivácia uhlia spočíva v uvoľnení pórov, dovtedy uväznených vnútri väčších kusov. Celková povrchová plocha uhlia sa tak mnohonásobne zväčší.


Aktívne uhlie / Biouhlie / EKOUHLIE
Aktívne uhlie / Biouhlie / EKOUHLIE

5. Aktívne uhlie / Biouhlie / EKOUHLIE

Vďaka vynikajúcim adsorbčným schoponostiam je aktívne uhlie používané naprieč množstvom odvetví. Záleží na čistote a spracovaní či bude použité na filtráciu vody, vzduchu, v kozmetike, medicíne alebo práve ako prírodné pôdne aditívum. Aktívne uhlie použité ako prímes do pôdy je známe aj ako biouhlie, resp. Ekouhlie.


6. Čisté biouhlie

Čisté biouhlie je možné vyrobiť v domácich podmienkach. Ale je to zdĺhavý a hlavne prašný proces. Druhou možnosťou je kúpiť hotové EKOUHLIE v našom eShope.


Kompost
Kompost

7. Inokulácia Ekouhlia

Pred aplikáciou do pôdy je vhodné najprv Ekouhlie zmiešať s kompostom a nechať niekoľko týždňov odstáť. Dochádza pritom k procesu inokulácie. Ekouhlie nasiakne vodou, živinami a jeho póry sú kolonizované mikroorganizmami. Namiesto kompostu je možné použiť aj hnoj.


8. Inokulované biouhlie

Inokulované biouhlie je možné vyrobiť doma - z Ekouhlia a vlastného kompostu. Alebo je možné už hotový kompost s Ekouhlím kúpiť v našom eShope. Na výrobu je použitý kompost s certifikátom kvality od ÚKSÚP (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky).


Využitie biouhlia v praxi
Využitie biouhlia v praxi

9. Využitie

Ekouhlie je možné použiť pri pestovaní čohokoľvek. Od izbových a balkónových rastlín, cez okrasnú aj úžitkovú záhradu až po polia. Odmenou je zdravšia pôda ktorá je jedným zo základných predpokladov krásnej okrasnej záhrady a bohatej úrody v úžitkovej časti.

eShop

Využitie Ekouhlia v praxi