Menu

Spracovanie biouhlia

EKOUHLIE—výsledná prachová frakcia

Obsah článku

Biouhlie je pre každého permakultúrneho dizajnéra dobre známy materiál. Aj keď sa nejedná o najlacnejší spôsob revitalizácie pôdy, jednoznačne patrí k tým najúčinnejším a najtrvácnejším. Blahodárne účinky biouhlia pre pôdu a rastliny ktoré v nej rastú, boli v posledných desaťročiach overené aj extenzívnym vedeckým výskumom. Dôkazom jeho trvácnosti sú pôdy v Amazónií, známe ako Terra preta, ktoré dodnes patria k najúrodnejším na planéte. Za svoju úrodnosť vďačia práve biouhliu ktorým boli obohacované pred tisíckami rokov. Dnes máme možnosť pomocou biouhlia vytvoriť podobnú pôdu aj vo vlastnej záhrade.

V skratke: biouhlie je pórovitý materiál organického pôvodu ktorý markantným spôsobom zlepšuje fyzikálne a mikrobiologické vlastnosti pôdy. Na jeho výrobu sa dá použiť takmer akýkoľvek organický odpad. Zdrojový materiál a jeho ďalšie spracovanie následne určujú finálne vlastnosti biouhlia.

Zdrojový materiál

Aby bola výroba biouhlia čo najlacnejšia, ako zdrojový materiál sa používa najrôznejší organický odpad a zvyšky zo spracovania dreva. Ak bol zdrojový materiál výrazným spôsobom znečistený cudzorodými prímesami, môže to negatívnym spôsobom ovplyvniť kvalitu biouhlia a možnosti jeho ďalšieho spracovania a využitia. Ak vám záleží na čistote biouhlia, EKOUHLIE je rozhodne správna voľba. Pri jeho výrobe prechádza zdrojový materiál triedením, pri ktorom sa cudzorodý materiál odstraňuje.

Frakcia biouhlia

Medziprodukt pri výrobe Ekouhlia
Medziprodukt pri výrobe Ekouhlia

Frakcia biouhlia závisí od použitého zdrojového materiálu. Napríklad biouhlie z pyrolyzovaných šupiek z ryže bude mať menšiu frakciu než biouhlie z orechových škrupín. Ak sa biouhlie vyrába z väčších kusov materiálu, napríklad z dreva, treba jeho frakciu pred aplikáciou do pôdy zmenšiť aby sa póry otvorili.

Aktivácia biouhlia

EKOUHLIE—výsledná prachová frakcia
EKOUHLIE—výsledná prachová frakcia

Veľké kusy dreveného uhlia, aké sa používajú pri grilovaní, pôde príliš nepomôžu. Póry vnútri veľkých kusov dreveného uhlia sú totiž uzatvorené a tým pádom aj nedostupné pre pôdnu vlahu a v nej obsiahnuté živiny. Bez prítomnosti vody, póry biouhlia nemôžu byť kolonizované prospešnými pôdnymi baktériami, keďže tie sa pohybujú pomocou jednoduchých mechanizmov plávaním vo vrstve vody pokrývajúcej povrch pôdnych častíc a kapilárne póry medzi nimi.

Veľké kusy dreveného uhlia sa v pôde postupne rozdrolia aj sami, ale tento proces bude trvať desaťročia. Pre dosiahnutie okamžitých pozitívnych účinkov na pôdu je potrebné póry pyrolyzovaného dreva najprv otvoriť procesom nazývaným aktivácia. Jej výsledkom je aktívne uhlie, resp. biouhlie.

Inokulácia biouhlia

Inokulácia Ekouhlia kompostom
Inokulácia Ekouhlia kompostom

Pred aplikáciou biouhlia do pôdy je vhodné spraviť ešte jednu vec—biouhlie inokulovať. Inokulácia je proces pri ktorom sa biouhlie nechá nasiaknuť vlahou, živinami a mikroorganizmami. Biouhlie sa dá inokulovať veľmi jednoducho. Stačí ho zmiešať s materiálom ktorý už živiny a/alebo mikroorganizmy obsahuje. Výslednú zmes potom nechať vo vlhkom stave aspoň dva týždne odstáť. Kapiláry biouhlia za ten čas vodou dôkladne nasiaknu a mikroorganizmy ich tak môžu kolonizovať. Spolu s vodou sa do biouhlia dostávajú aj vo vode rozpustené živiny.

Vhodným materiálom na inokuláciu biouhlia je kompost, kompostový čaj, vermikompost alebo akýkoľvek hnoj. S pomocou biouhlia je možné v záhrade alebo na poli bezpečne použiť dokonca aj agresívny hnoj z ošípaných.

Biouhlie je možné inokulovať aj anorganickými hnojivami a obmedziť tak ich vylúhovanie z pôdy. Ak sa umelé hnojivá aplikujú spolu s biouhlím, alebo do pôdy s biouhlím, stačí ich pre dosiahnutie rovnakého efektu na úrodu použiť menej.

Aplikácia biouhlia do pôdy

Inokulácia pôdy Ekouhlím s kompostom pri výsadbe stromov
Inokulácia pôdy Ekouhlím s kompostom pri výsadbe stromov

Okrem fyzikálnych vlastností samotného biouhlia, má na výsledný efekt vplyv aj množstvo aplikovaného biouhlia a vlastnosti pôdy do ktorej sa aplikuje. Pre zlepšenie fyzikálnych vlastností pôdy, najmä jej vodozádržnej schopnosti, sa štandardne aplikuje 5-10% objemu substrátu. Čím má pôda horšiu textúru, štruktúru alebo vyšší stupeň degradácie, tým bude mať na ňu biouhlie výraznejší pozitívny vplyv. Na extrémne zdegradovaných pôdach (navážkach, erodovanej poľnohospodárskej pôde a pod.), má výrazný vplyv aj oveľa menšie množstvo biouhlia. Vodozádržné vlastnosti pôdy síce hneď v prvý deň nijak zásadne neovplyvní, ale pôdu veľmi účinne inokuluje a rozbehne v nej prirodzené mikrobiologické procesy. Tie sa následne postarajú o ďalšiu revitalizáciu pôdy v priebehu nadchádzajúcich rokov.

Autor

Peter Žilka
Peter Žilka

Ekonadšenec, Arborista, Záhradník, Kutil, Developer, Dizajnér…

Kategórie článku:
Publikované Facebook
Zdieľať článok

Súvisiace články