Menu

Potlačenie rastu buriny znížením pH pôdy

Púpava lekárska Taraxacum officinale

Obsah článku

Stabilné zníženie pH pôdy je jedným zo spôsobov ako sa zbaviť buriny nadobro. Bez potreby ďalších pravidelných zásahov.

Na začiatok trocha chémie

Jedným zo základných prvkov nevyhnutných pre život rastlín je dusík. Na to aby rastliny vedeli vzdušný dusík prijať, je potrebné najprv roztrhnúť silnú trojitú kovalentnú väzbu molekúl N2. O to sa starajú pôdne baktérie viažuce dusík. Produkujú molekuly amónia NH4+ čo je už dusík vo forme ktorú vedia rastliny prijať. Ďalší typ baktérií - nitrifikačné baktérie - časť molekúl amónia ďalej pretvárajú na nitrát NO3. Na to aby nitrifikačné baktérie vedeli produkovať nitrát potrebujú pH pôdy 7 a vyššie. Čiže alkalickú pôdu.

Burina a pH pôdy

Väčšina rastlín preferuje dusík vo forme amónia. Skupina rastlín všeobecne známa pod pojmom burina preferuje dusík vo forme nitrátu. Sú to pionierske rastliny s rýchlym životným cyklom ktoré obľubujú narušenú pôdu. Nachádzajú ju v záhradách a na poliach na ktorých sa pôda narúša jej obrábaním a okolo stavieb kde je pôda narušená ťažkými mechanizmami. Neustále rozrývanej pôde sa pH prirodzene zvyšuje takže v nej burina nájde dostatok svojej obľúbenej potravy.

Aplikácia v praxi

Znížením a udržaním pH pôdy pod hodnotou 7 (mierne kyslá pôda) sa vieme buriny zbaviť bez potreby ďalších zásahov. V prvom rade treba pôdu zbaviť betónu ktorý pH zvyšuje. Odstránením stavebného odpadu a oddelením betónových múrov od zeminy. Na okyslenie pôdy sa často používa rašelina alebo ihličie použité ako mulč. Avšak pH pôdy ovplyvnia len minimálne. Počas rozkladu na kompost ich kyslosť baktérie zneutralizujú a pH pôdy sa vráti na hodnotu danú horninou z ktorej pôda vznikla. Dlhodobým riešením na zníženie pH pôdy sú huby.

Huby a pH pôdy

Huby v záhrade
Huby v záhrade

Hubové vlákna zo seba vylučujú kyslé zlúčeniny s pH 5,5 až 7. Veľké množstvo hubových vlákien tým dokáže pH pôdy znížiť a udržať pod hodnotou 7. V pôde v ktorej dominujú huby burina nemá svoju obľúbenú potravu (nitrát), tým pádom je oslabená a nedokáže v konkurencií ostatných rastlín prežiť.

Okolo stavieb sa v pôde často nachádza veľké množstvo betónu. Betón je alkalický takže rastu burín napomáha. Nie náhodou rastú okolo novostavieb tie najväčšie a najkrajšie exempláre bodliakov. Kusy betónu je potrebné z pôdy čo najdôkladnejšie povyberať.

V betónových tvárniciach sa darí skalničkám ktoré silne alkalickú pôdu obľubujú. Zvyšok záhrady je vhodné od betónových múrikov a cestičiek oddeliť nopovou fóliou. Zabráni sa tým zvyšovaniu pH okolitej pôdy, tým pádom sa na týchto miestach obmedzí aj rast buriny.

pH pôdy pod hodnotu 7 účinne a dlhodobo zníži veľké množstvo hubových vlákien. Rozmachu podhubia v záhrade vieme pomôcť.

Potrava:

Potravou húb je ťažko rozložiteľný organický materiál. - lignín a celulóza. Nachádzajú sa hlavne v kôre a v dreve. Či už na povrchu alebo v zemi, šíreniu húb po záhrade pomôžu. Ale zato nepohrdnú ani iným organickým materiálom. Opadané lístie zo stromov bude na jar zospodu pokryté bielymi hubovými vláknami.

Prostredie:

Hubové vlákna sú mäkké a ľahko sa rozpučia. Dochádza k tomu pri skompaktnení pôdy. Pri prejazde traktorom ale aj častých chodením. Hlavne mokrá a ílovitá pôda sú na udupanie veľmi náchylné. Prevenciou je hrubá mulčovacia vrstva, vysoký podiel organickej zložky v pôde, šlapáky ktoré váhu rozložia alebo počkať kým pôda trocha preschne.

Aj huby potrebujú dýchať. A tiež potrebujú vlhkosť. Dobrá štruktúra pôdy s množstvom organického materiálu zabezpečia oboje. Póry v pôde privádzajú pod povrch vzduch aj vodu. Organická zložka pôdy vodu nasaje a následne funguje ako zásobáreň vody. Takéto prostredie je pre huby ideálne a vedia sa v ňom rýchlo šíriť.

Na podporu rastu húb v pôde je vhodné aj EKOUHLIE. Je to spôsob ako do pôdy okamžite dostať veľké množstvo pórov plných vzduchu, ktoré zároveň dokážu zadržať aj vodu. Na rozdiel od kompostu sa však z pôdy nevyparuje. Ekouhlie ktoré raz do pôdy vysypete v nej nájdete aj o 2000 rokov.

Súvisiace články