Menu

Myši v záhrade a ako ich nepustiť do domu

Myš

Obsah článku

Myši v dome nepovažujem za problém s myšami, ale za problém s domom. V našich končinách (planéta Zem) sú myši takmer všadeprítomné. Preto s nimi treba počítať už pri stavbe domu. Tak ako sa dá dom zabezpečiť pred hmyzom sieťkami na oknách, dá sa zabezpečiť aj voči prístupu hlodavcov.

Myši v záhrade

V okrasnej záhrade veľa škody nenarobia. Väčšinou ani nevieme že tam sú. Na rozdiel od krtka majú chodbičky veľmi nenápadné. V úžitkovej časti robia záhradkárom neporovnateľne viac vrások na čele slimáky, krtonôžky, vošky, húsenice, choroby, málo dažďa, veľa dažďa atď.

Problém nastáva väčšinou až keď sa myši dostanú do domu. Avšak rovnako ako má dom odolať víchrici alebo váhe snehu, mal by odolať aj zvedavým hlodavcom. Ak tomu tak nie je, dom bol s ohľadom na danú lokalitu zle navrhnutý alebo zrealizovaný.

Myši v ekozáhrade

Ekozáhrada je pohostinná ku všetkým, nielen ku zvieratkám ktoré sa nám páčia. Aj k myšiam, hadom a pavúkom, ktoré niektorí ľudia príliš nemusia. Zároveň je takýto ekosystém výkonnejší. To znamená že dokáže uživiť väčší počet organizmov než trávnik a plochy pokryté geotextíliou. Dalo by sa teda predpokladať že v ňom bude aj viac myší. Avšak množstov dostupnej potravy je len jedným z faktorov ovplyvňujúcim veľkosť populácie a v praxi sa dá pozorovať skôr vo väčších, otvorenejších ekosystémoch. Reálny počet jedincov v záhrarde výraznejšie ovplyvňujú iné faktory - ako sa záhrada používa, domáce zvieratá, okolitá zástavba…

V našej záhrade prvý rok od nasťahovania žilo minimálne 15 myší. Počítal ich miestny mačací gang. Odkedy v záhrade každý deň niečo kutilujem a rozrývam, počet myší postupne klesol. Napriek tomu že v záhrade žije a rastie potravy habadej.

Myši pri dome

Zvieratá všeobecne nevynakladajú prehnané úsilie keď im nejde o krk. Stačí preto ak ich do domu nepozývame napríklad cez škáry pri prestupoch rozvodov a nelákame uskladnením cibuľovín na povale a podobne. Ak bude v ceste k vykurovanému brlohu stáť len 5cm polystyrén, niektorá myš skôr či neskôr ponuku rada prijme. Ak by sa mala prehrýzť cez múr, teoreticky by to zvládla, ale nebude to robiť, pretože by tým strávila celý svoj život.

Myši v dome

Keď sú už myši v dome samozrejme to treba riešiť. V žiadnom prípade by som sa ale neuchýlil k ich tráveniu. Otravy pre hlodavce neúčinkujú ani okamžite, ani úplne spoľahlivo. Dokým otrava zaúčinkuje a tiež po tom ako jej myš podľahne, môže skončiť v žalúdku iného zvieraťa. Evidované sú časté prípady kedy boli takto usmrtené zákonom chránené dravce. Otravou sú ohrozené aj ďalšie zvieratá ktoré sa živia hlodavcami (líšky, mačky...) a tiež všetko čo sa vie dostať s otravovu do priameho kontaktu.

Myši v prírode a na poliach

Premnoženie myší ktorého sa ľudia právom boja je v divokej prírode takmer nemožné. Spolu s populáciou hlodavcov totiž kolíše aj populácia predátorov ktoré sa nimi živia a počty sa v priebehu niekoľkých mesiacov vracajú do normálu.

Problém nastáva na poliach, hlavne keď sú veľké. Pole nie je prirodzeným porastom s veľkou druhovou diverzitou kde by sa živočíchy navzájom eliminovali a udržovali tak ekosystém v rovnováhe. Pole je monokultúra poskytujúca množstvo potravy a priestoru pre hlodavce, ale žiadny priestor pre výstavbu hniezd a brlohov ich predátorov. Nekontrolovaná populačná explózia myší má dopad na úrodu a nepríjemne zasahuje aj okolité obce.

Neekologické riešenie

Plošné hubenie otravami. Veľmi účinné proti hlodavcom, rovnako účinné na zvieratá, ktoré sa nimi živia. Takto boli na Slovensku spolu s hlodavcami zredukované populácie dravých vtákov, lasicovitých šeliem, či líšiek. Myšiam stačí rok na to aby populáciu obnovili - v potravinovom reťazci stoja nižšie, sú preto na veľké úbytky zvyknuté. Predátorom to môže trvať desaťročia. V nasledujúcich rokoch preto treba počítať s ešte väčšími stratami úrody alebo ešte masívnejším hubením a ešte väčším dopadom na životné prostredie.

Ekologické riešenie

Ušetrenie skupín stromov zasahujúcich do polí alebo ich výsadba (vetrolamy). Okrem protieróznej funkcie stromy poskytnú domov predátorom ktoré budú držať populáciu myší na priľahlých poliach na uzde. Ďalšou pomocou je osádzanie bydiel a búdiek pre dravé vtáky pozdĺž polí.

Zateplenie fasády
Zateplenie fasády
Ochrana pod strechou
Ochrana pod strechou
Drenážny járok
Drenážny járok
Diery pod oknami
Diery pod oknami
Opravené múry pod oknami
Opravené múry pod oknami

Súvisiace články