Menu

Mravce v záhrade

Mravce

Obsah článku

Mravce sú takmer všadeprítomné. Jedná sa totiž o najúspešnejšiu skupinu hmyzu na planéte a do ekozáhrady rozhodne patria tiež. Ich neprítomnosť by skôr indikovala kontamináciu pôdy chemikáliami. Mravce spravidla veľa škody nenarobia, práve naopak - svojimi chodbičkami prevzdušňujú pôdu, starajú sa o cirkuláciu živín v pôde a likvidujú iný hmyz. Medzi iným aj škodce ktoré vedia v záhrade narobiť omnoho viac škody.

Mravce v koreňovej sústave
Mravce v koreňovej sústave

Mravenisko je často umiestnené priamo v koreňovej sústave rastlín. Ani v tomto prípade to nemusí rastline vadiť. Môže si práveže užívať zvýšený prísun vzduchu a dažďovej vody ku koreňom a externý imunitný systém - tisíce hladných hryzadiel ktoré priebežne likvidujú rôzne húsenice a hmyz obžierajúci listy.

Príliš veľa mravcov?

Mravce dokážu znepríjemniť pobyt v záhrade ak je ich nadmerné množstvo. V takýchto prípadoch je ich prítomnosť spájaná so slabou úrodou a odumieraním rastlín. Premnoženie mravcov však v záhrade zvyčajne má svoj dôvod a indikuje problém v pôde ktorý vieme vďaka nim identifikovať a prírode s jeho odstránením pomôcť. Mravce obľubujú teplú a suchú pôdu. Takáto pôda rozhodne rastlinám ani úrode neprospieva. Mravce sú tým pádom iba sprievodným znakom zlej kondície pôdy.

Teplá a suchá pôda

Pôdna vlhkosť nezávisí len na tom, koľko zrážok na ňu dopadne a ako často a dôkladne ju polievame. Závisí v prvom rade od toho, koľko z tej vody dokáže pôda zadržať. Cez pôdu ktorá je príliš piesčitá alebo obsahuje veľmi málo organickej zložky voda len pretečie hlbšie do podložia. Po pôde ktorá je príliš skompaktnená častým chodením voda odtečie po povrchu. Takýmto pôdam v lete stačí pár hodín aby po zaliatí znova vyschli. Prehorúčený povrch pôdy ktorý nie je zakrytý vegetáciou ani mulčovacou vrstvou problém s deficitom vody len znásobí.

Ochladenie pôdy

Povrch pôdy sa dá jednoducho ochladiť zakrytím. Okamžitým riešením je zakrytie mulčovacou vrstvou. Ako vhodný mulč možno použiť rôzny organický materiál. V okrasných záhradách sa najbežnejšie používa mulčovacia kôra, na väčších plochách materiál ktorý je akurát poruke a je ideálne zadarmo. Slama, na drobno posekané konáre, opadané lístie zo stromov… Mulčovacia vrstva okrem iného zabráni aby slnečné lúče dopadali priamo na pôdu. Pôda bude vďaka tomu v lete chladnejšia čo ocenia aj rastliny. Z chladnejšej pôdy sa voda odparuje pomalšie. Zamulčované plochy zostávajú po daždi a polievaní dlhšie vlhké. Kamene ako mulč nie sú vhodné pretože sa na slnku rozhorúčia a ochladiť pôdu nepomôžu, skôr naopak.

Ešte efektívnejšie zakrytie pôdy je jej zakrytie vegetáciou. Pôdopokryvné rastliny, ale aj listy tých vyšších rastlín podobne ako vrstva mulčovacej kôry zabránia dopadu slnečných lúčov na pôdu. Slnko však zastavia vyššie nad povrchom. Prehrievaniu pôdy tak bránia ešte efektívnejšie. Navyše, listy rastlín fungujú ako klimatizácia. Odparujúca sa voda listy ochladzuje. V hustom poraste rastlín tým vzniká mikroklíma s nižšou teplotou. Aj pre pôdu to znamená ďalšie ochladenie.

Zvýšenie pôdnej vlahy

O zadržiavanie pôdnej vlahy sa stará organická zložka. Malé až mikroskopické kúsky odumretých rastlín a živočíchov ktoré nasiaknu vodou ako špongia a v čase jej nedostatku ju postupne uvoľňujú. Ak je organickej hmoty v pôde málo, pôda okrem iných negatív rýchlo presychá. Málo organickej hmoty v pôde má zároveň za následok nízku mikrobiálnu aktivitu, tým pádom zníženú tvorbu pôdnych agregátov (zhlukov pôdnych častíc) ktoré sa tiež starajú o zadržiavanie pôdnej vlahy.

Vlhkosť pôdy je možné zvýšiť pridaním organickej hmoty. Buď kompostu alebo rastlín ktoré sa na kompost rozložia priamo na mieste. Postupne sa rozkladajúca vrstva mulču funguje rovnako. Organickú zložku pôdy zvyšujú aj rastliny - tým ako cez svoje korene pumpujú do pôdy organické zlúčeniny, tým ako podporujú rozmach pôdnych mikroorganizmov a tým ako sa po odumretí sami zmenia na kompost.

Na rýchle a hlavne dlhodobé zvýšenie organickej zložky pôdy dobe poslúži EKOUHLIE. Ide o tepelne upravený organický materiál ktorý je na rozdiel od kompostu v stabilnej forme a z pôdy sa takmer nevyparuje. V pôde plní svoju funkciu stovky až tisícky rokov. Pórovitá štruktúra ekouhlia podobne ako pôdne agregáty a kompost počas dažďa a polievania nasiakne vodou ktorú neskôr postupne uvoľňuje.

Zvýšenie pôdnej vlhkosti je vďaka ekouhliu spojené aj s ďalšími výhodami. Spolu s vodou sa ekouhlie stará aj o zlepšenie mikrobiologických vlastností pôdy a zadržiavanie živín. Živiny a mikroorganizmy voda vďaka ekouhliu nedokáže z pôdy jednoducho odplaviť. Zostávajú preto tam kde sú najpotrebnejšie - vo vrchnej časti pôdy.

Výsledok

Vlhkejšie, chladnejšie prostredie ktoré mravce príliš neobľubujú postupne množstvo kolónii zredukuje. Mravce zo záhrady rozhodne len tak nezmiznú, ale v zdravej pôde ich bude primerané množstvo. To prispeje k rýchlejšej stabilizácii záhradného ekosystému ktorý sa následne dokáže sám vysporiadať s najrôznejšími škodcami, chorobami a nástrahami počasia.

Súvisiace články