Menu

Kruhy v obilí - fenomén úrodnejšej a teplejšej pôdy

Kruhy v obilí

Obsah článku

O záhadných kruhoch v obilí ktoré nám tu kreslia mimozemské civilizácie už počul hádam každý. Okrem kruhov samotných je zaujímavých aj množstvo fenoménov ktorými sú opradené a ktoré sú aj zdokumentované. Pozrime sa na dva z nich bližšie.

Na kruhoch v obilí sa rýchlejšie topí sneh aj po tom ako boli preorané

Na obilnom poli sa objavil záhadný obrazec tvorený precízne ohnutými steblami. Obilie bolo neskôr zožaté, pole preorané tak ako obvykle. Záhadný kruh tým pádom nenávratne zmizol. Čuduj sa svete, nasledujúcu jar je obrazec späť. V podobe roztopeného snehu na inak zasneženom poli. Roztopil sa sneh v dôsledku použitia mimozemskej technológie? Nie nevyhnutne.

Teória k objasneniu fenoménu

Organická hmota zvyšuje vodozádržnú schopnosť pôdy. Zároveň prispieva k tmavej farbe pôdy. Tieto dve vlastnosti pôdy zvyšujú jej absorbciu tepla a tým zvyšujú jej teplotu.1 Pôda zamŕza z povrchu smerom nadol, ale rozmŕza v opačnom smere—zospodu smerom nahor. Organická hmota je pórovitá a obsahuje veľa vzduchu. Pôda s väčším obsahom organickej hmoty zamŕza do menšej hĺbky pretože vzduch v nej pôsobí ako izolant.

Objasnenie fenoménu

Čo sa teda stalo na spomenutom poli? Kombajn obilie zožal, ale steblá ležiace na zemi už pokosiť nevedel. Steblá a klasy ktoré boli súčasťou obrazca teda zostali na poli a po preoraní sa stali súčasťou pôdy. Pôda na miestach s vyšším obsahom organickej hmoty zostala v zime teplejšia. Teplotný rozdiel bol síce minimály, na pár minút ale znamenal veľmi dobre pozorovateľný rozdiel medzi vodou vo forme snehu a vodou ktorá sa už vďaka teplejšej pôde roztopila. Tadá, obrazec je opäť na krátky čas späť.

Ponaučenie

Organický materiál dokáže udržať teplotu pôdy vyššie. Tým chráni život v pôde pred mrazom, udržuje procesy tvorby a recyklácie organického materiálu vo vyšších obrátkach a má tak na zdravie pôdy pozitívny vplyv. Komu sa nechce čakať kým jeho záhradu navštívia mimozemšťania, môže pôde rovnako pomôcť pridaním kompostu. Výhoda použitia kompostu oproti mimozemskej technológií je, že nám v záhrade budú aj naďalej fungovať mobily.

Na kruhoch v obilí rastú ďalšiu sezónu väčšie rastliny

Obilie
Obilie

Na obilnom poli sa objavil záhadný obrazec tvorený precízne ohnutými steblami. Obilie bolo neskôr zožaté, pole preorané tak ako obvykle. Záhadný kruh tým pádom nenávratne zmizol no na jar bol zrazu späť v podobe roztopeného snehu. To už poznáme, poďme ďalej. Sneh sa zakrátko roztopil aj všade naokolo a kruh v obilí bol tým pádom definitívne preč. Čuduj sa svete, v lete je kruh znova späť. Tentoraz v podobe vyšších stebiel s väčšími klasmi obilia. Narástli tu životaschopnejšie rastliny v dôsledku použitia mimozemskej technológie? Nie nevyhnutne.

Teória k objasneniu fenoménu

Množstvo organického materiálu ktorý sa v pôde nachádza je jedným z hlavných merateľných ukazovateľov jej zdravia. Odumretý organický materiál je pórovitý. Tým pôdu prevzdušňuje a umožňuje koreňom rastlín dýchať. Vo svojich póroch zároveň dokáže zadržať veľké množstvo vody ktorá po daždi nestečie do hlbších vrstiev, ale zostane uväznená vo vrchnej vrstve pôdy kde ju vedia rastliny zužitkovať. Organický materiál je zároveň potravou pôdnych mikroorganizmov. Tie pôdu ďalej vylepšujú budovaním hrudkovitej štruktúry a uvoľňovaním ďalších mikroživín z čiastočiek zeminy. Zdravá pôda je základným predpokladom zdravých rastlín. Čím je v pôde viac organickej hmoty a čím je v nej viac mikróbov ktoré ju ďalej rozkladajú, tým sú rastliny ktoré tu rastú väčšie a životaschopnejšie.

Objasnenie fenoménu

Tak ako je spomenuté vyššie, klasy obilia ktoré boli zvalené kombajn nevedel zožať, tým pádom zostali na poli. Väčšinu živín ktoré obilniny za svoj život vytvoria sústredia práve do semien. Zvyšok rastliny po pár mesiacoch odumiera. Sústrediť živiny do stebiel by preto nedávalo žiadny zmysel. Obsah živín v klasoch je preto výrazne vyšší a pre pôdu a jej mikroskopických obyvateľov znamená výdatnú, dlhé roky odopieranú potravu. Budovanie zdravej pôdy trvá roky, ale prvé výsledky sú badateľné prakticky okamžite. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Zaorané klasy obilia sa počas zimy skompostovali, organická zložka pôdy sa zvýšila, mikróby rozmnožili, pôda sa tým všetkým zúrodnila a narástli v nej väčšie rastliny.

Ponaučenie

Rastliny zaorané do pôdy zvýšia úrodu v ďalšom roku. Poľnohospodári, ktorým sa nechce čakať na návštevu mimozemšťanov, môžu rovnaký efekt dosiahnuť použitím zeleného hnojenia. Horčica, pohánka, facélia a ďalšie nenáročné rastliny sa vysejú po zbere úrody a pred vysemenením sa zaorú do pôdy. Výsledkom je vyššia úroda v ďalšej sezóne aj bez použitia umelých hnojív. Výhoda oproti mimozemskej technológií je, že na zelené hnojenie môžeme použiť lacnejšie osivo než samotné obilie.

Už zmizli?

Nie nevyhnutne. Zapracovanie kompostu alebo organického materiálu do pôdy rozbieha pozitívnu spätnú väzbu ktorá môže pretrvať roky. Väčšie rastliny ktoré tu narastú pustia do pôdy bohatšiu koreňovú sústavu. Tá sa v zime skompostuje na väčšie množstvo kompostu ktorý sa postará o väčšie rastliny a vyššiu úrodu aj v nasledujúcom roku. Pri nesprávnom hospodárení sa nakoniec aj táto pôda zničí a rastliny tak zostanú odkázané na hnojenie, polievanie a iné finančne náročné zásahy ľudí.

Nečakajte na mimozemšťanov. Začnite so správnou starostlivosťou o pôdu vo svojej záhrade ešte dnes, aby ste sa už budúci rok mohli pochváliť ešte lepšou úrodou. Kompost, zelené hnojenie a EKOUHLIE vám s tým zaručene pomôžu.

Súvisiace články