Menu

Geotextília v záhrade - mýty a ekologické alternatívy

Geotextília proti burine

Obsah článku

Legenda hovorí, že geotextília zabráni rastu burín a zároveň zachová priepustnosť pre vzduch a vodu k pôde. Avšak je len otázkou času - maximálne pár rokov - a geotextília vo všetkom zlyhá. Krížom cez geotextíliu som už videl prerastať hádam všetko, od stromov až po cibuľoviny. S burinou na čele.

Póry geotextílie proti burine sa už po pár dažďoch začínajú upchávať a geotextília následne neprepúšťa ani vodu ani vzduch. Drobné živočíchy ktoré sú pre zdravie pôdy tiež nevyhnutné cez ňu nevedia prejsť od začiatku. Pod geotextíliou sa postupne vytvára mikrobiálna púšť čo má za následok že živiny sa v pôde neobnovujú a substrát sa stáva neúrodným.

Geotextília zachová priepustnosť pre vzduch k pôde - Mýtus alebo fakt?

Kým je geotextília čistá, toto tvrdenie platí, ale s každým dažďom alebo polievaním sa póry geotextílie viac a viac upchávajú prachovými časticami. Skôr či neskôr sa stane nepriedušnou skoro ako igelit. Pod takto upchatou geotextíliou sa vytvoria anaeróbne podmienky - podmienky bez prístupu vzduchu. Tie preferujú v princípe škodlivé organizmy a rôzne patogény s ktorými musia rastliny bojovať. Aj keď tento boj nevidíme hneď, má svoje následky. Energia rastlín ktorá mohla byť venovaná rastu je venovaná na ochranu pred chorobami. Výsledkom je pomalší rast, menej kvetov, menšia úroda. Alebo sa takejto anaeróbnej ploche rastliny úplne vyhnú a svoje korene pustia inam. Výsledkom je zle rozložený koreňový systém. Rastlina je menej odolná voči suchu, živiny taktiež získava len z obmedzenej plochy a je náchylnejšia na vyvrátenie vetrom.

Geotextília zachová priepustnosť pre vodu k pôde - Mýtus alebo fakt?

Geotextília proti burine
Geotextília proti burine

Tak ako v predošlom prípade, aj priepustnosť pre vodu sa upchávaním pórov geotextílie postupne znižuje. V prípade vody je ale geotextília problém hneď od začiatku. Voda z povrchu neprichádza neustále ako je tomu v prípade vzduchu, ale prichádza v dávkach. Väčšinou hodne intenzívnych. Rozdiel medzi pôdou ktorá má správnu vlhkosť a pôdou ktorá rýchlo vysychá nie je v množstve zrážok alebo polievaní, ale v tom, koľko z tej vody dokáže v sebe zadržať. Štruktúra pôdy hrá v tomto smere dôležitú úlohu. No ani tá najlepšia štruktúra pôde nepomôže ak sa k nej tá voda nedostane. Aj keď geotextília vodu prepúšťa, trvá to určitý čas. Voda ktorá cez textíliu nestíha pretekať, odchádza po povrchu preč zo záhonu. Dažde netrvajú viac než pár hodín, polievanie netrvá viac než pár minút. Za ten čas cez geotextíliu presiakne len veľmi malé percento dopadajúcej vody. Zvyšok je nevyužitý a pôda pod geotextíliou zostáva suchá.

Geotextília zabráni vyparovaniu pôdnej vlahy - Mýtus alebo fakt?

Namä v horúcich letných mesiacoch dochádza k vyparovaniu veľkého množstva pôdnej vlahy do ovzdušia priamo cez povrch pôdy. Aby sa toto vyparovanie obmedzilo dáva sa na povrch pôdy geotextília. Niežeby to nefungovalo, ale je to komplikovanejšie než sa môže zdať. Geotextília skutočne vyparovanie vody z pôdy obmedzí. Čím je staršia a upchatejšia, tým vyparovanie obmedzí viac. Preto sa na tento účel používajú rovno kusy igelitu. Ale v púšti! Množstvo vyparovanej vody ktoré geotextília zadrží zdola nahor je neporovnateľné s množstvom zrážkovej vody ktoré dokáže zadržať v smere zhora nadol. Zmysel to dáva len v prípade ak sú zrážky takmer nulové a všetka závlaha prichádza zdola. V našich podmienkach by musela byť použitá kvapková závlaha, musela by byť púšťaná aj počas dažďov zatiaľ čo prebytočná zrážková voda by zaplavovala okolité cestičky a veľa šťastia s údržbou a opravou kvapkovej závlahy zakrytej geotextíliou.

Geotextília zabráni rastu buriny - Mýtus alebo fakt?

Pupenec roľný Convolvulus arvensis
Pupenec roľný Convolvulus arvensis

Záleží od uhla pohľadu a tiež od burín ktoré pod ňou rastú. Prvý rok-dva geotextília naozaj dokáže zabrániť rastu väčšiny burín. Výnimku tvoria rastliny s ostrými koreňovými výbežkami ktoré sa evolvovali na prerážanie zhutnených vrstiev pôdy. Pýr plazivý alebo Pupenec roľný si ani nevšimnú že sme ich nejakou geotextíliou zakryli a veselo si rastú ďalej. Záhradu ale väčšinou nebudujeme na 2 roky.

Jednoznačne sa nejedná o dlhodobé zabránenie rastu buriny. Po zhruba dvoch rokoch vietor donesie na vrch geotextílie dostatok prachových častíc na to aby v nich začali klíčiť náletové semená. Vtedy už funkčnosť geotextílie končí úplne. Funguje totiž len zdola nahor, nie opačne. Hustá netkaná geotextília dokáže znemožniť cestu na povrch mladým lístkom klíčiacich rastlín, ale čo sa ich koreňov týka, tam je situácia úplne iná. Tenké korienky rastlín sú zvyknuté na prerážanie pôdy a využitie aj tých najmenších pórov. Geotextília pre ne nie je prekážkou. Aj keď sa burina z geotextílie vytrhne, miesto kadiaľ prerastala zostáva perforované a ponúka miesto na uchytenie sa ďalším burinám.

Vhodné a praktické využitie geotextílie v záhrade

Chodníky a záhradné cestičky

Štrkové záhradné cestičky sú vhodným miestom na použitie geotextílie. Bez nej by sa štrk zatlačil do pôdy a vytvoril tak plochu ideálnu pre rast buriny. Pri vytrhávaní buriny z takéhoto chodníka by sa štrk s pôdou ešte viac premiešali. Geotextília tomuto premiešaniu materiálov zabráni. Aby bránila aj prerastaniu buriny, je potrebné použiť hrubú separačnú geotextíliu používanú v stavebníctve. Chodník aj tak spadá skôr do stavebníctva než do záhradkárčenia.

Chodník netvorí veľké súvislé plochy len úzke pásy prechádzajúce záhradou. Geotextília uložená pod cestičkami preto ani po upchatí pórov nespôsobí problémy s udusením a vysušením pôdy. A keby aj, chodník nie je určený na pestovanie rastlín.

Dočasné uloženie materiálu

Geotextíliu proti burine je dobré mať poruke najmä počas stavby záhrady kedy sa vkuse niekde povaľuje rôznorodý materiál. Podloženie geotextíliou zabráni aby sa trebárs kamene alebo betónové tvárnice nezablatili, alebo opačne - aby sa nezablatil hotový chodník od hromady vykopanej zeminy.

Ekologická alternatíva geotextílie

Rastu buriny v záhonoch spoľahlivo zabráni vrstva mulču. Najznámejším materiálom na tento účel je mulčovacia kôra. Žiadna geotextília pod ňu netreba, stačí ju mať v dostatočnej hrúbke. Ale rovnako dobre poslúži aj množstvo iných materiálov. Viaceré z nich sú dokonca zadarmo. Na vyvýšených záhonoch napríklad ako vrstva mulču perfektne poslúžia posekané rastliny z minulej sezóny.

Na rozdiel od geotextílie, vrstva organického mulču pôde nielenže neškodí, ale ju navyše chráni, ďalej zúrodňuje a obmedzuje vyparovanie vody z povrchu pôdy. Úplne najlepšou formou mulčovacej vrstvy je súvislá vrstva rastlín.

Súvisiace články