Menu

Dávkovanie biouhlia

Miešanie substrátu z biouhlia

Obsah článku

Rovnako ako kompost, aj biouhlie je pôdne aditívum a nie hnojivo. Dávkovanie sa preto určuje skôr orientačne. Pri hnojivách je známe presné chemické zloženie, množstvo jednotlivých prvkov, a je teda možné pomerne presne určiť dávku na meter štvorcový. Pri aditívach je to iné. Množstvo obsiahnutých živín výrazne kolíše (každý kompost je unikátny a závisí od vstupného materiálu a spôsobu kompostovania), alebo žiadne živiny neobsahujú a vlastnosti pôdy ovplyvňujú svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ktoré taktiež nie sú definované tak presne ako chemické zloženie hnojív.

Všeobecne sa odporúča objemový pomer biouhlia v substráte približne 10% alebo menej. Pre vyvýšený záhon s objemom 1m3 to vychádza na 100l biouhlia. Ak sa biouhlie pri plošnej aplikácií zaorie do hĺbky 20cm, 100l biouhlia postačí na pokrytie záhona s rozlohou 5m2. Pri tomto pomere je maximalizovaný pozitívny vplyv na pôdu a následne úrodu, zároveň sa predíde možným komplikáciám spojeným s vyššou koncentráciou biouhlia.

Ak má biouhlie malú frakciu ako je tomu v prípade Ekouhlia, drobné čiastočky sa splavia hlbšie pod povrch aj bez potreby premiešania s pôdou. Ekouhlie je tak dobre využiteľné pri bezorebnom spôsobe pestovania. Čím je pôda vzdušnejšia, tým sa biouhlie dostane hlbšie. Ílovité pôdy, zhutnené pôdy a jemne drobivé pôdy bez vytvorených pôdnych agregátov preto môžu zaoranie vyžadovať. Okolo stromov, kríkov a trvaliek kde zaoranie nie je možné s primiešaním biouhlia do pôdy veľmi radi a efektívne pomôžu hrabavé živočíchy—hmyz, červy, hrabavé vtáky, krty, hlodavce… Akurát im to nejaký čas potrvá.

Ideálny pomer biouhlia v pôde alebo substráte

Ideálny pomer zložiek pôdy alebo substrátu závisí od množstva faktorov. Každý skúsený pestovateľ používajúci biouhlie si preto časom osvojí svoj vlastný ideálny recept vyhovujúci pôde v jeho regióne a pestovaným rastlinám. Ďalším zo spôsobov ako dosiahnuť ideálne množstvo biouhlia v pôde je jeho pravidelné každoročné pridávanie až do okamihu, pri ktorom sa už rastliny nachádzajú v ideálnych pôdnych podmienkach, dosiahli svoj potenciál veľkosti a množstva plodov a ďalšie pridanie biouhlia by už úrodu nedokázalo ďalej zlepšiť.

Použitie nižších koncentrácií biouhlia

Biouhlia stačí použiť aj menej. Najmä na pôdach chudobných na mikrobiologický pôdny život môže mať aj malé množstvo biouhlia markantný vplyv na kvalitu pôdy a vitalitu rastlín. Inokulované biouhlie tu funguje ako inokulant samotnej pôdy do ktorej dokáže zo dňa na deň vrátiť chýbajúcu diverzitu mikroorganizmov. Zvyčajne sa jedná o polia zdegradované desaťročiami intenzívneho poľnohospodárstva, záhrady na bývalých orných pôdach a pozemky po stavebnej činnosti na ktorých často chýba vrchná vrstva ornice a povrch záhrady je tvorený neúrodnou podornicou.

Použitie vyšších koncentrácií biouhlia

Biouhlia sa môže použiť aj viac. Akurát treba vedieť čo robíme a v akom časovom horizonte sa k tomu dopracujeme. Napríklad stromy sa môžu sadiť do štrukturálnych substrátov tvorených len makadamom a čistým biouhlím. Počíta sa pritom s tým, že biouhlie sa o organickú hmotu obohatí postupne a na plnohodnotný substrát sa pretvorí v priebehu nasledujúcich niekoľkých desaťročí.

Použitie biouhlia okolo kyslomilných rastlín

Pri aplikácií väčšieho množstva biouhlia si treba dať pozor pri kyslomilných rastlinách ktorým alkalické pH biouhlia nevyhovuje. V ich okolí treba biouhlia aplikovať menej alebo jeho alkalické pH znížiť primiešaním rašeliny alebo väčšieho množstva kompostu. Obe majú kyslé pH takže alkalické pH biouhlia neutralizujú.

Všeobecné odporúčania

Ak sa nepresiahne 10% objemu pôdy, resp. substrátu, biouhlím sa nedá čo pokaziť. V niektorých prípadoch bude mať na pôdu, vitalitu rastlín a úrodu výraznejší pozitívny vplyv, v niektorých menej výrazný. Čím má pôda horšie vlastnosti a nižšiu úrodnosť, tým bude pozitívny vplyv biouhlia väčší. Každopádne, biouhlie je vhodné pred aplikáciou do pôdy najprv inokulovať—zmiešať s kompostom alebo hnojom a nechať vo vlhkom stave niekoľko týždňov odstáť. Alternatívou je biouhlie zaliať roztokom hnojiva a aplikovať do pôdy ihneď. Biouhlie sa tak do pôdy dostane nasiaknuté živinami a mikroorganizmami. Pri použití biouhlia bez predošlej inokulácie, najmä pri aplikácií do menej úrodnej pôdy sa môže stať, že na očakávané zvýšenie úrody si bude treba aj rok-dva počkať. Pozitívny vplyv biouhlia na pôdu sa ale aj v tomto prípade nakoniec dostaví.

Autor

Peter Žilka
Peter Žilka

Ekonadšenec, Arborista, Záhradník, Kutil, Developer, Dizajnér…

Kategórie článku:
Publikované Facebook
Zdieľať článok

Súvisiace články