Menu

Ako skoncovať s umelými hnojivami

Horčica

Obsah článku

Skoncovať s umelými hnojivami sa často nedá len tak, zo dňa na deň. V pôde ktorá bola dlhé roky hnojená, umelé hnojivá prebrali funkciu vyživovania rastlín od pôdnych mikroorganizmov ktorých počet sa následkom toho výrazne znížil. Okamžité skončenie s hnojivami by malo za následok výrazné zníženie úrody počas nasledujúcich sezón. Hnojená pôda najprv potrebuje odvykaciu kúru.

Prečo skoncovať s umelými hnojivami

Umelé hnojivá síce dokážu zabezpečiť výživu rastlinám, ale zabíjajú život v pôde okolo nich. Degradovaná pôda zbavená veľkej časti života nedokáže bez pomoci zabezpečiť potrebnú úrodu. Je odkázaná na ďalšie a ďalšie zásahy v podobe stále intenzívnejšieho hnojenia a najrôznejších hubiacich postrekov čím ešte viac degraduje. Ocitá sa tak v začarovanom kruhu a pomaly umiera (viac v článku Ako pôda žije a umiera). Pestovanie plodín takýmto spôsobom je reálne len do momentu kedy náklady presiahnu zisk.

Existuje alternatíva v podobe ekologického obrábania pôdy bez použitia umelých hnojív. Namiesto vyživovania rastlín priamo - hnojivami, sa vyživuje pôda - pôdne baktérie, huby a ďalšie mikroorganizmy - a tá následne vyživuje rastliny. Tak ako sa to dialo po milióny rokov pred vynálezom hnojív.

Návrat mikroorganizmov

V pôde ktorá bola namiesto aplikácie kompostu a organického materiálu hnojená umelými hnojivami je znížené množstvo aj diverzita pôdnych mikroorganizmov. Tým je v pôde spomalená aj recyklácia organického materiálu a obnova živín. Náhle zastavenie prísunu hnojiva by malo za následok nedostatok živín v pôde a tým aj zníženú produkciu pestovaných plodín v niekoľkých ďalších sezónach. Znižovaniu množstva hnojiva musí predchádzať zvýšenie populácie pôdnych mikroorganizmov. To je možné zabezpečiť zlepšením podmienok pre život v pôde a inokuláciou pôdy.

Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia
Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia

Prísun potravy

Prísun potravy, ktorou je odumretý organický materiál, v pôde zvýši aj populáciu a diverzitu mikroorganizmov. Ideálne je na to zelené hnojenie. Jedná sa o plodiny ktoré sa vysievajú pred alebo po hlavnej plodine. Nezberajú sa, len sa zapracujú do pôdy kde sa počas nasledujúcich mesiacov rozložia na úrodný kompost. Výhodou je, že organický materiál netreba nikam prevážať. Vyrastie, aj sa rozloží priamo na mieste kde je potrebný. V pôde chudobnej na mikroorganizmy kde je recyklácia živín príliš pomalá to nemusí stačiť. Na to aby sa zelené hnojenie rozložilo je potrebné pôdu najprv inokulovať.

Inokulácia pôdy mikroorganizmami

Inokulácia pôdy spočíva v jej osídlení mikroorganizmami. Ideálny je na to kompost. Kompost je rozkladajúci sa organický materiál s vysokou koncentráciou baktérii, hubových vlákien a množstva ďalších pôde prospešných organizmov. Po aplikácii kompostu sa v pôde zvyšuje množstvo mikroorganizmov ktoré ju ďalej regenerujú.

Priestor pre život

Inokulácia nemusí byť príliš úspešná ak v pôde panujú nevhodné podmienky pre život mikroorganizmov. Dôvodom môže byť napríklad príliš skompaktnená pôda. V takom prípade je potrebné najprv pôdu prevzdušniť. Zlepší sa tým prísun vzduchu a vody do pôdy.

Ekouhlie

Obľúbeným miestom pre život pôdnych baktérii a húb sú mikropóry ekouhlia. Ekouhlie sa používa aj na prevzdušnenie pôdy, navyše má na rozdiel od iných pórovitých materiálov tú špeciálnu vlastnosť, že podporuje rozmach mikróbov. Kompost do ktorého sa pred aplikáciou na pôdu pridalo ekouhlie má ešte vyššie koncentrácie mikroorganizmov. Pôda do ktorej sa ekouhlie dostalo má potom lepšiu štruktúru, lepší prísunu vzduchu a vody a lepšie mikrobiologické vlastnosti.

Viac pôdnych mikróbov znamená rýchlejšiu recykláciu organického materiálu, produkciu väčšieho množstva živín a tým aj zníženú potrebu kompenzovať ich nedostatok umelými hnojivami.

Odvykacia kúra

Odvykacia kúra spočíva v postupnom znižovaní dávok umelých hnojív. Ako sa do pôdy vracia život, zvyšuje sa aj produkcia živín priamo v pôde. Množstvo aplikovaného hnojiva sa preto môže postupne znižovať pri súčasnom zachovaní produkcie. Až nakoniec umelé hnojivá nebudú vôbec potrebné. Celý proces transformácie netrvá dlhšie než pár rokov. Závisí od úrovne degradácie pôdy a zásahoch ktoré sa na pôde vykonali.

Organický spôsob hospodárenia bez použitia umelých hnojív a iných chemikálii výnosmi v ničom nezaostáva za konvenčným obrábaním pôdy. Skôr naopak. Na hnojení sa dá práveže ušetriť. Tisíce farmárov z rôznych kútov sveta sú toho dôkazom. Ale nemusí sa vôbec jednať len o veľké plochy poľnohospodárskej pôdy. Malé záhrady - okrasné aj úžitkové, sú miestom kde sa používa ešte viac hnojiva v pomere k ploche než na poliach. Aj tu sa dajú na hnojení ušetriť nemalé financie a pomôcť prírode regeneráciou pôdneho ekosystému. Malých záhrad je veľa. Spoločne tak máme možnosť obnoviť obrovskú plochu chémiou zničenej pôdy.

Galéria k článku

Autor

Peter Žilka
Peter Žilka

Ekonadšenec, Arborista, Záhradník, Kutil, Developer, Dizajnér…

Kategórie článku:
Publikované Facebook
Zdieľať článok

Súvisiace články