Drenážna rúra ako zavlažovací systém

Drenážna rúra

Krátky letný dážď často záhradu nepoleje do hĺbky - voda sa vyparí skôr než by dosiahla korene rastlín. Cez túro rúru sa ale voda z plochy ďalších 80m² dostane priamo do pôdy kde je chránená pred slnkom a vyparovaním. Kapilarita ju následne vynesie aj do vyšších vrstiev.

Porovnanie vsakovacích blokov a drenážnej rúry

Vsakovacie bloky ktoré som inštaloval nedávno

Retenčný objem: 2m³
Vsakovacia plocha: 14.6m²

Drenážna rúra

Retenčný objem: 0,5m³
Vsakovacia plocha: 13.5m²

Drenážna rúra má v mojom prípade len štvrtinový objem drenážnej jamy, avšak vsakovacou plochou sa jej takmer rovná. Potiahnutá je naprieč celou záhradou a bude zároveň plniť funkciu zavlažovania.

Krátky letný dážď často záhradu nepoleje do hĺbky - voda sa vyparí skôr než by dosiahla korene rastlín. Cez túro rúru sa ale voda z plochy ďalších 80m² dostane priamo do pôdy kde je chránená pred slnkom a vyparovaním. Kapilarita ju následne vynesie aj do vyšších vrstiev.

Related articles