Hlavným cieľom nie je čo najekologickejšie využitie pozemku, pretože to by obnášalo eliminovať vplyv ľudí. V intraviláne ťažko realizovateľné a tiež by to mnoho ľudí neinšpirovalo pretože sami potrebujeme niekde bývať. Cieľom je preto permakultúrna záhrada - čo najekologickejšie využitie pozemku pri súčasnom zachovaní využiteľnosti ľuďmi. Divočina plná užitočných rastlín a živočíchov, ktorá zároveň produkuje potraviny a je úžasným miestom pre prácu aj relax nás ľudí ktorí tu bývame.

Vývoj nových produktov

Záhrada je komplexný otvorený systém ktorý ovplyvňujú najrôznejšie činitele. Prax preto najlepšie ukáže čo funguje a čo treba na vyvíjaných produktoch upraviť. Pri týchto produktoch sa už ukázalo že naozaj fungujú:

EKOUHLIE

Prírodné pôdne aditívum

Biouhlie ľudstvo používa na zúrodnenie pôdy tisícročia. Jeho pozitívny účinok na pôdu a v nej pestované plodiny bol dokonale otestovaný a aj zdokumentovaný v množstve literatúry. Pozitívne účinky Ekouhlia môžem len potvrdiť. Osvedčilo sa aj v našej ekozáhrade. Ako hlavný prínos po pridaní Ekouhlia do pôdy sa konkrétne u nás ukázala byť jeho vodozádržná funkcia. Je to dané tým, že naša záhrada dočasne trpí suchom. Kým nevyrastú stromy ktoré by povrch zatienili, pôdna vlaha sa v horúcich letných mesiacoch veľmi rýchlo vyparuje. Pridanie Ekouhlia do pôdy nám vďaka zadržaniu vlahy znížilo potrebu polievania. To ušetrilo čas aj elektrinu a zachránilo život množstva rastlín vrátane cenných stromov ktoré sme niekedy nestíhali polievať.

Showroom

Záhrada sa postupne mení zo staveniska na showroom jednotlivých záhradných prvkov, rastlín a metód ktorými boli dosiahnuté či vypestované. Zastáva okrasnú, úžitkovú aj ekologickú funkciu. Stovky druhov rastlín tvoria malú botanickú záhradu kde sa dá sledovať život rastlín - čo obnáša ich pestovanie v našom podnebí, aké výzvy a benefity so sebou prinášajú, ktoré živočíchy do záhrady prilákajú. Úspechy ktorým občas predchádzali roky pokusov a pozorovaní sa následne dajú veľmi dobre zužitkovať pri budovaní ďalších záhrad.

Vzdelávanie

Nadobudnuté znalosti a výsledky výskumu sú priebežne publikované v sekcii články. Majú za úlohu pomôcť s riešením čiastkových problémov a zefektívniť prácu využitím nových poznatkov z oblasti ekológie, pôdnej mikrobiológie a ďalších.

Pestovanie byliniek pre Bylinkové sviečky®

Naše bylinky vypestované bez použitia pesticídov a iných umelých chemikálií slúžia na výrobu bylinkových sviečok. Voňavých aj magických, ručne miešaných, odliatych s láskou a starostlivosťou. U nás vypestované bylinky sa taktiež používajú na výrobu kadidlových zmesí.