Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Chrústovec pšeničný Anisoplia austriaca
Chrústovec pšeničný Anisoplia austriaca
Roháč veľký Lucanus cervus
Roháč veľký Lucanus cervus
Vrzúnik úzkoštíty Agapanthia villosoviridescens
Vrzúnik úzkoštíty Agapanthia villosoviridescens
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Zlatohlávok tmavý Oxythyrea funesta
Chrústik letný Amphimallon majale
Chrústik letný Amphimallon majale
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata
Drobčík smrdnutý Ocypus olens
Drobčík smrdnutý Ocypus olens
Utekáčik Harpalus rufipes
Utekáčik Harpalus rufipes
Bradavičník Malachius bipustulatus
Bradavičník Malachius bipustulatus
Kováčik Melanotus
Kováčik Melanotus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosánik ryhovaný Otiorhynchus sulcatus
Nosáčik
Nosáčik
Hrobárik obyčajný Acronicta rumicis
Hrobárik obyčajný Acronicta rumicis
Vrbinár hladký Clytra laeviuscula
Vrbinár hladký Clytra laeviuscula
Vajíčka peniarky Cercopis
Vajíčka peniarky Cercopis
Kohútik pestrý Oulema melanopus
Kohútik pestrý Oulema melanopus
Bystruška menivá Carabus scheidleri
Bystruška menivá Carabus scheidleri
Larva bystrušky
Larva bystrušky
Fuzáč čierny Dorcadion aethiops
Fuzáč čierny Dorcadion aethiops
Fuzáč fialový Callidium violaceum
Fuzáč fialový Callidium violaceum
Fuzáč kvetový Stenurella melanura
Fuzáč kvetový Stenurella melanura
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Májka obyčajná Meloe proscarabaeus
Májka fialová Meloe violaceus
Májka fialová Meloe violaceus
Snehuľčík obyčajný Cantharis rustica
Snehuľčík obyčajný Cantharis rustica
Snehuľčík Cantharis livida
Snehuľčík Cantharis livida
Snehuľčík Cantharis rufa
Snehuľčík Cantharis rufa
Stehnáč Oedemera nobilis
Stehnáč Oedemera nobilis
Lienka sedembodková Coccinella septempunctata
Lienka sedembodková Coccinella septempunctata
Lienka Tytthaspis sedecimpunctata
Lienka Tytthaspis sedecimpunctata
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka východná Harmonia axyridis
Lienka štvorškvrnná Exochomus quadripustulatus
Lienka štvorškvrnná Exochomus quadripustulatus
Larva lienky
Larva lienky
Kukla lienky
Kukla lienky

Súvisiace články