Treláž pre popínavé rastliny

Rozšírenie záhrady vo vertikálnom smere pre popínavé rastliny.

Viac v článku Treláž pre popínavé rastliny.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Prútený plot

Brána sa odsúva trocha neštandardne, po vonkajšej strane plota. Vďaka tomu je za ňou približne o 30cm viac miesta pre zaparkované autá. Zároveň môžu byť rastliny v predzáhradke vysadené úplne tesne pri plote a môžu sa po ňom šplhať ťahavé ruže. Dokopy tak toto atypické osadenie brány ušetrí niekoľko metrov štvorcových z plochy záhrady.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Terasa

Viac v článkoch Stavba terasy a Odvod vody z terasy.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Záhradný prístrešok

Prístrešok pre smetné koše a iné nespratné a nevzhľadné veci v záhrade.

Viac v článku Záhradný prístrešok

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Bidlo pre operené dravce

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Záhradný vodovod

Záhradný vodovod, ktorý je nielen funkčný, ale plní zároveň aj dekoratívnu funkciu.

Viac v článku Osadenie záhradného vodovodu.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Záhradný vodovod

Zátišie so záhradným hydrantom.

Viac v článku Osadenie záhradného hydrantu

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Studňová a vodomerná šachta

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku