Koruna stromu po zosadzovacom reze

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Biotop ukrytý vnútri senescentného stromu

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Redukcia pákového efektu

Identifikácia najväčších pákových efektov v korune a redukcia, prípadne odstránenie konárov ktoré sú za ne zodpovedné, umožňuje výrazné zníženie pôsobiacich síl, odstránením pomerne malého množstva drevnej hmoty. 

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Zosadzovací rez

Zosadenie má vplyv na zvýšenie bezpečnosti hneď niekoľkými spôsobmi: 

  • Znižuje náporovú plochu vetra,
  • znižuje ťažisko stromu, čím zmenšuje sily pôsobiace na kmeň, 
  • zmenšuje rádius, v ktorom by strom dokázal napáchať škody.
Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Terminácia výškových prírastkov koruny

Čím vzpriamenejšie konár rastie, tým rastie rýchlejšie. V čím väčšom uhle konár rastie, tým je jeho rast viac spomalený. Odstránenie konárov smerujúcich kolmo nahor zabezpečí, že strom sa už do svojej pôvodnej výšky len tak ľahko nedostane. Rozhodne to nebude v nasledujúcich rokoch. Zosadzovací rez sa tak stáva dlhodobejším riešením, než keby sa v korune nechali náhradné terminály. 

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Kmeň stromu rastúci do tvaru vývrtky

Špeciálnym prípadom, kedy si na zmenu náporovej plochy treba dať pozor, sú stromy, ktorých kmeň rastie do tvaru vývrtky. Ak sa do takto rastúceho kmeňa oprie vietor z nesprávnej strany, môže ho rozmotať ako lodné lano, ktoré skrútime proti smeru stáčania jednotlivých prameňov. 

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Odstraňovanie pahýľov zo stromu

Pahýle, ktoré sú už na strome niekoľko rokov, sú krátke, dobre prichytené a nepredstavujú tým pádom žiadne riziko, nemá zmysel odstraňovať. Na to bol čas hneď ako sa vo vetre alebo pod váhou plodov daný konár odlomil. Strom už túto ranu aj tak nezahojí a práchnivejúci pahýľ stále môže slúžiť ako zaujímavý biotop.

Pahýle, ktoré naopak vážia dobrých pár kíl a pretŕčajú dva metre od kmeňa, už odstraňovať treba.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Strom po zosadzovacom bezpečnostnom reze

Ošetrený strom stále stojí, predpoklad je, že tu bude napriek množstvu odumretého dreva stáť ešte dobrých pár rokov. Sily pôsobiace na kmeň sa totiž znížili na zlomok pôvodných hodnôt. Každopádne, takýto strom je potrebné pravidelne kontrolovať a jeho prevádzkovú bezpečnosť nanovo prehodnotiť. Zmeniť sa totiž môže nielen stav samotného stromu, ale aj spôsob využívania plochy v jeho okolí.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku