Ochrana svahu pred vodnou eróziou

Tento svah bude o pár rokov dobre chránený pred vodnou eróziou súvislou vrstvou rastlín. Kým sa tak stane, pôdu medzi vysadenými rastlinami chráni vrstva mulčovacej kôry. Horizontálne uložené drevené prvky spomaľujú prúd vody stekajúcej po svahu a nedovoľujú jej tak nabrať dostatočnú rýchlosť na to, aby začala odplavovať vrstvu mulču aj s pôdou.

Foto: Stock Facebook
Zdieľať fotku

Vodná erózia poľnohospodárskej pôdy

Foto: Stock Facebook
Zdieľať fotku

Ochrana svahu pred vodnou eróziou terasovaním

Foto: Stock Facebook
Zdieľať fotku

Stabilizácia svahu v parku súvislým porastom nízkych drevín

Pôdopokryvné dreviny účinne chránia svah pred vodnou eróziou a nedovoľujú tak stekajúcej vode znečisťovať blatom nižšie položený chodník a vodu v rybníku.

Foto: Stock Facebook
Zdieľať fotku

Hrudkovitá štruktúra zdravej pôdy

Foto: Stock Facebook
Zdieľať fotku