Zemný vrt

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Zhutnená pôda pod prekypreným povrchom záhrady

V našej záhrade som objavil platňu zhutnenej pôdy na mieste kadiaľ sa vozil materiál na stavbu domu. Začína sa v hĺbke 20cm čo je zhruba výška rýľa. Do tejto hĺbky som celú záhradu prekopal a prevzdušnil.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Zemný vrták

Zemný vrták tvrdú platňu pôdy prerazí. Cítiť to na odpore ktorý kladie. Najprv ide ľahko, potom ťažko, potom znova ľahko. Vtedy je už platňa prerazená a môžem vrt vyplniť organickým materiálom, napríklad drevom.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Vyplnenie vrtu organickým materiálom

Cieľom vyplnenia vrtu mŕtvym organickým materiálom je prilákať sem živé organizmy. Korene rastlín, huby a iné mikroorganizmy ktoré následne prilákajú väčšie organizmy napríklad dážďovky. Skvelý pomocník je pritom aj krt a hlodavce. Korene aj živočíchy budú následne nahlodávať steny vrtu, zväčšovať toto miesto s kyprou a vzdušnou zeminou, spájať ho s ďalšími vrtmi až napokon platňa zhutnenej pôdy zo záhrady úplne zmizne.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Kompostovanie odpadu živočíšneho pôvodu

Spodok vrtu je zároveň ideálnym miestom na zbavenie sa odpadu ktorý by v komposte páchol a lákal zvieratá. Hlavne sa jedná o mäso a mŕtve zvieratá. Táto metóda kompostovania sa bežne používa ako ochrana voči kojotom takže by mala byť účinná aj voči psom.

Ako prevencia šírenia patogénov z mŕtvych zvierat ich stačí zakopať ďalej od plodín ktoré sa dotýkajú pôdy, napríklad jahody a dať ich trebárs pod stromy. Rastliny prípadné patogény zo zvierat cez svoje tkanivá neprenášajú.

Skompostované jedlo nie je odpad, len sa nevyužil jeho plný potenciál. Po niekoľkých rokoch sa k nemu dostane napríklad púpava. Svojím dlhým koreňom vytiahne skompostované živiny naspäť na povrch kde ich potom využijú aj rastliny s plytšími koreňmi.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Kontrola pôdy

Vrt je zároveň príležitosťou skontrolovať ako sa nám darí s revitalizáciou pôdy a porovnať povrchové vrstvy s pôdou z nižších vrstiev. Vrchná vrstva pôdy má iný odtieň aj štruktúru.

Hrudkovitá štruktúra prezrádza prítomnosť mikroorganizmov ktoré čiastočky pôdy svojimi výlučkami zlepujú do hrudiek. Tmavší odtieň prezrádza vyšši podiel organickej zložky vo forme uhlíka ktorý má čiernu farbu. Oboje má dramatický vplyv na fyzikálne, chemické a mikrobiologické vlastnosti pôdy a tým aj na vitalitu rastlín ktoré tu rastú.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Zakrytie pôdneho vrtu

Pôdny vrt dorovnaný zeminou a zakrytý mulčom aby nevysychal.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Huby

Zakopané drevo sa už v priebehu jedného roka zvykne prejaviť plodnicami húb. Tie len potvrdia že sa nám do zhutnenej pôdnej platne podarilo priviesť život a začal sa proces jej rozbíjania a prevzdušňovania. Tieto huby sa nad miestom zemného vrtu objavili po zhruba 10-tich mesiacoch.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku