Breza previsnutá

Porovnanie veľkosti listov vyrastených v tieni a na priamom slnku

Drobný list vyrástol v záhradníctve zatienený okolitými rastlinami a vrchnou časťou koruny. Veľký list vyrástol po vysadení do záhrady na slnečné stanovište. Dôvod takéhoto markantného rozdielu:

V tieni sa z rastliny vyparuje menej vody. Menej vody so sebou do koruny prináša aj menej živín. Menej svetla, menej vody a menej živín znamenajú pre rastlinu aj menej slnečnej energie premenenej na chemickú energiu ktorú strom potrebuje pre ďalší rast. Listy preto v zhoršených podmienkach vyrastajú menšie, aby strom energiou šetril.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Breza previsnutá

Betula pendula subsp. pendula 'Fastigiata'

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Plodnice húb

Plodnice húb vyrastajúce z mŕtveho pňa stromu osadeného do záhonu. Podzemná spleť vlákien týchto organizmov pomáha v záhrade s distribúciou vlahy a v nej rozpustených živín.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Okolie čerstvo vysadenej brezy

Prvé roky po výsadbe si treba dať pozor na podrytie stromu krtom. Časť koreňov sa pri ňom poškodí, ďalšie sa ocitnú vo vzduchu kde nevedia prijímať pôdnu vlahu a vysychajú. Našťastie, takéto podrytie je vo väčšine prípadov na povrchu dobre viditeľné a stačí ho kompenzovať výdatnejšou zálievkou. Vo vyššom veku už bude zvýšený prísun kyslíka ku koreňom cez podzemné chodbičky stromu len prospievať.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku

Ekouhlie v akcii

Milióny hubových vlákien rastúcich v komposte s pridaným Ekouhlím. Každé vlákno má hrúbku len pár mikrometrov. Vďaka pridanému Ekouhliu je ale ich rozmach podporený až do tej miery, že sa stávajú viditeľné voľným okom. Podobne to po aplikácií biouhlia do pôdy začína vyzerať aj pod povrchom a táto sieť hubových vlákien sa stáva akýmsi predĺžením koreňových sústav rastlín.

Foto: Peter Žilka Facebook
Zdieľať fotku