V každej záhrade občas treba niečo dostavať, opraviť, ostrihať, dosadiť, zamulčovať, upratať… Nie vždy je na to čas, náradie a nie každý sa musí do všetkého vyznať. Ak ste z okolia Dunajskej Lužnej, rád prídem, pomôžem, poradím.

Údržba záhrady
Údržba záhrady

Ak Vám príroda nie je ľahostajná a chceli by ste z nej mať kúsok aj vo svojej záhrade, budeme si rozumieť.

Bežná údržba

Galéria

Zahŕňa výsadbu rastlín, strih, tvarovanie stromov a krov, drobné opravy záhradných stavieb, dovoz a aplikáciu väčšieho množstva kompostu, odstránenie rastlín zo záhrady, odvoz záhradného odpadu a mnohé ďalšie.

Zníženie nárokov záhrady na údržbu

Každá záhrada má teoreticky neobmedzený potenciál. Reálne využitie závisí len od množstva dostupných informácií a ich aplikácie v praxi. Najväčší nevyužitý potenciál súčasných záhrad spočíva v nevyužití prirodzených prírodných procesov s pomocou ktorých sa záhrada dokáže starať sama o seba a znížiť tak nároky na údržbu.

Jednou z časovo najnáročnejších činností v záhrade je polievanie. V tomto smere sa dá záhrade pomôcť rôznymi opatreniami ktoré v pôde zadržia viac vody a tým odbremenia záhradkárov od častého polievania.

Ďalšími opatreniami sa dá záhrade pomôcť s produkciou a recykláciou živín a tým znížiť až úplne eliminovať potrebu kupovania a aplikácie drahých hnojív.

Premena záhrady na Ekozáhradu

Posledných pár desaťročí bolo prelomových v oblasti chápania fungovania prírody a procesov v pôde pod našimi nohami. Je najvyšší čas začať s ich aplikáciou v praxi a pomôcť tak sebe aj prírode okolo nás. Ukázalo sa totiž, že spôsob hospodárenia s použitím chemikálií a devastačných zásahov do pôdy a ekosystémov nie je trvalo udržateľný. Rewilders záhrady, ich údržba a s tým spojené poradenstvo sú zamerané práve na ekologický prístup k riešeniu výziev.